Äppelgården Luggerud, Bäckevarv i Nordmarken - Visthuset bibliotek och arkiv - Stiftelsen Natur og Kultur
Nordmarken Symposiet 2016 med innlegg og program ligger ute i venstre kolonne.

Nordiska fredssamtal i Degersfors 2016. Innlegg ligger ute i venstre kolonne.

Høringsinnspillet: Forandring - En endringsplan
Den 25. september vedtok FNs 193 medlemsstater bærekraftsmålene for de neste 15 årene. Ett av delmålene slår fast at de fattigste i landet skal ha større inntekstvekst enn de rikeste. «Transforming Our World. The 2030 Agenda for Sustainable Development» med 17 bærekraftsmål.

Vårt Høringsdokument: Forandring - En endringsplan, datert Sandefjord den 30.06.2016 ligger ute i venstre kolonne.

Fellesnordisk manifest ligger ute i venstre kolonne.Äppelgården Luggerud i hemaanet Bäckevarv, Årjäng kommun i Vermland ligger innenfor den demilitariserte sonen mellom Norge og Sverige fra 1905, og er base for Nordmarken Symposiet 2016 og  Nordisk freds- och naturhumanistisk center
 
Luggerud er en rudgård trolig ryddet etter vikingetid og før Middelalderen. Den nåværende Mangårdsbygningen er fra 1850 — 1880-tallet.

Stugan på Kuel er fra 1700-tallet med bakstuovn og gamle husgeråd fra sjølforsyningens tid.
 
Ved sjøen Struven ligger det gravhauger fra bronsealder og jernalder.
 
Äppelgården er en Kärngård i Främtiden i Våre Händer, Sverige og tilbyr kost og logi ved deltakelse i gårdens forskjellige gjøremål. For ferie, rekreasjon, fordypning og studier i Visthuset bibliotek och arkiv koster senga kr. 100,- i døgnet basert på sjølhushold. Vi har Lavo, flere telt, kano og båt til utlån; samling med hesteredskap fra det gamle naturhumanistiske landbruket og 31 forskjellige äppeltresorter fra Vermland tilhører gårdens levende samlinger.

Vi  bidrar til fred og harmoni gjennom arbeid for natur og kultur i samvirke med Moder Jord.

I Visthuset bibliotek och arkiv finnes deler av bokssamlingen til Norsk Krigsvetaran-forening 1939 — 1945.
 
Her finnes bøker om flyktningerruter, fred, nedrustning, utvikling, miljø og klima; lokalhistoriske bøker, bygde og socken historier fra kommunene i det gamle Markir; om Carl vón Linné, pomologi, hagebruk, landbruksdrift, arkeologi, med mer.

Vi mottar gjerne nye bokgaver.
 
Fra en sommersamlingen utenfor
 Visthuset bibliotek och arkiv.
 
Virksomheten bygger på inkluderende samvirke om praktiske oppgaver og gjøremål. I Luggeruds tilganger kan du overnatte og hvile, mens kuene beiter.

Følge sommerfugler, svalenes flukt og la humla surre.

Nordahl Grieg Fredsfond mottar med takk gaver til vår virksomhet.
 
Årshjulet 2016 på www.norfm.org viser aktiviteter, markeringer og arrangementer vi deltar i, samt våre linker.
 
Stiftelsen Natur og Kultur har gitt ut boka: Bäckevarv — förr och nu og medvirker i utgivelsen av den elektroniske Budstikka: Vennskap og årsskriftet: Vintersolverv.
 
Leder av virksomhetene er: Knut Vidar Paulsen, e-post:knutvidarpaulsen@gmail.com
 
Tlf. 0047 41 0 62 71.               
 
Du er velkommen.


Fra Per Fredrik och Karolinersoldat Calle Hammars foredrag i Visthusbiblioteket den 22. juni 2014Boken: Bäckevarv - Dagligt liv förr och nu selges av Visthuset bibliotek och arkiv, av Galleri 38 på Bråten i Bäckevarv och på Cafe Vafflan i Karlanda.

I boken: Bäckevarv. Dagligt liv förr och nu, forteller bidragyterne om livet i hemaanet.

 
Äppelgården Luggerud och stugan på Kuel
 
Kart over Bäckevarv fra 1800-tallet.

Tidligere eiere av Luggerud var Anna-Lisa og Erik Eriksson til 1939. Siste året rundt boende til 1965 var landtbrukare Ellen Erikson.

Vi overtok gården i 1981. Gro, Hans Arne, Knut Vidar, André, Tone og Silja, Philip og Isak, Leo og Agnes, mor Anne og Mary Ann har deltatt ved rehabilitering, vedlikehold og påbygg.

Mangårdsbygnaden etter påbygget.
 
 
Fra en familesamling på tunet.

 
Mor Anne nyter nærhet til natur og kreatur, eple- og bærhage, stillhet og atmosfære.

På gården er det mange forskjellige markblomter, samt Ask, Eik, Lind, Lønn, Bjerk, Lærk, Furu, Gran, Hegg, Osp og Or m.fl. De gamle trærne beveger seg i vinden og mennesker, fugler og dyr har her søkt ly og gjennom årftidene funnet fred og ro. 
 
 
Barnebarna Philip og Isak spenner buen.

År om annet arrangerer vi fjelltur i september til Tusenårsvarden  for en atomvåpenfri nordlig og sørlig halvkule, fred, nedrustning og konvertering med arbeid for klimabalanse, velferd og omsorg for alle og overnatter på Skreolægeret i Valdres, to timers gange fra bilvei.


Utsikt fra Skreolægeret i Valdres. 
*
 
I urtehagen henter vi vekster som setter smak til maten. Druene begynner å modnes i slutten av august, og äppelskörden foregår i september etter at elgen har spist sin del av nedfallsfrukten. Skörden sikrer god eplesider.

Vest-Värmland er et kanoeldorado og ørret finnes i vann. Du må kjøpe fiskekort for å fiske i Årjäng. Vi har som tidligere nevnt kano, båt og redningsvester til utlån.

Krepsefisket begynner 6. august og bukkejakta den 16. I oktober er gjedda fin og da pågår også elgjakta. Toppjakta varer ut januar. Ulv, rev, grevling og hare har hatt tilhold på gårdens tun, bever i bekken og gaupe er sett. 
Noen bønder får psykiske problemer som følge av deres buskap blir drept av ulv ved at de ikke gå over til naturhumanistisk drift med gjetere eller gjeterhunder.
Etikken anerkjenner ulven som jeger og vi skal sameksistere med rovdyrene. 
 

Den 8 januar 2012 etterlot igjen ulven sitt tydelige fotavtrykk på Luggerud. 
Den er i likhet med med andre rovdyr nyfiken, men har ennå ikke våget å vise seg på tunet om dagen, når vi er der.
 
Elgen forsyner seg hver høst av eplene i hagen. Elger liker også å bade.

Miljøet på Äppelgården Luggerud innbyr til fred og ro. Fasilitetene i Mangårdsbygnaden er bra. Her er godt brønnvann, sykler til utlån og nærhet til bad. Luggerud har også et lite galleri.

Vi har gamle linredskaper, samlinger av gammel hesteredskap og utstillingslokaler på låven.

Stugan på Kuel og Luggerud er en del av Bäckevarv älglag, ligger innen grensene til Struven byalag og i Holmedal socken.
Gården innbyr til fred og ro. Historier er trakten rik på.

Vi finner glede i å dele gårdens  resurser med andre. Moder Jord har sterke røtter her og det drives et gift fritt jordbruk.

Plakat utgitt i forbindelse med hundreårsmarkringen av den fredelige unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige i 1905.

Natur stemnininger på Luggerud gjennom året.

 
 
18 mai 2012

 
18 mai 2012

 
18 mai 2012

 
18 mai 2012

Morelltre i blomst 18 mai 2012

 
Epletre i knopp 18 mai 2012
 
Frukttrærne blomster

 
Fra hagen.
 
 
 
 
Maria nøllelblom i veikanten på Luggerudgata.
 
Høstfarger i hagen.
1700-tallsstugan på Kuel mkranset av Ospetrær  2. oktober 2011.
 
Visthusbiblioteket och arkiv med lønnetrør i syd for tunet 2. oktober 2011.

 
Etter at Asken har felt bladene 2. oktober 2011.
 
Mangårdsbygnaden omkranset av høstens farger.
 
Høstfarger 2. oktober 2011.

 
 Stedsnavnet Luggerud er knyttet til to gårder

(c) Stiftelsen Natur og Kultur

Redaktør: Knut Vidar Paulsen.

Website Builder drives av  Vistaprint