Äppelgården Luggerud - Nordmarken i Vermland - FRED - NEDRUSTNING - KLIMABALANSE - HISTORIE -  POMOLOGIPåmelding www.hardangerakademiet.no

Fornybar framtid, se venstre kolonne.

Høringsinnspillet: Forandring - Endringsplan, datert Sandefjord den 22.07 2017 ligger ute i venstre kolonne.

FNs 17. bærekraftsmål ligger ute i venstre kolonne


Äppelgården Luggerud i hemaanet Bäckevarv, Holmedal socken, Årjäng kommun i Vermland ligger innenfor den demilitariserte sonen mellom Norge og Sveriger fra 1905.

Gården virker for: FRED - UTVIKLING - MILJØ - HISTORIE- ARKEOLOGI - POLOMOGFI - KLIMA. Luggerud er åpen fra mai til september.

Mangårdsbygnaden har 6 sengeplasser, 1700-stuga 4, Visthuset 2 og de tre buene Knusperud, Kjöksinngången og Hönshuset 5 senger, tilsammen 17 sengeplasser. Tilgangene stilles til disposisjon for de som deler gårdens arbeid, vil fordype seg i temaer eller ønsker å disponere en skrivestue. Gården bygger på delingsøkonomi.

Äppelgården Luggerud virker også for å:

  • Dele/beholde kunnskap rund frukttrær, bærbusker, høsting, lagring og tilberedning

  • Lage gode produkter av frukt og bær

  • Utvikling knyttet til FNs 17. bærekraftsmål og HUMANKIND 2060.

  • Klimabalanse med velferd og omsorg for alle i Norden, blant landene i Arktisk råd, OSSE og FN.

Overnatting på gården etter avtale. Nordahl Grieg Fredsfond, Tidemands gate 4, N-3211 Sandefjord mottar med takk gjerne gaver til virksomheten. Kontonummer 1645 04 80413, merk en eventuell gaveoversendelse: Nordahl Grieg Fredsfond.
 
Stiftelsen Natur og Kultur har gitt ut boka: Bäckevarv — förr och nu og medvirker i utgivelsen av den elektroniske Budstikka: Vennskap og årsskriftet: Vintersolverv.

Leder av virksomhetene er: Knut Vidar Paulsen, e-post:knutvidarpaulsen@gmail.com
 
Tlf. 0047 41 0 62 71.               

Gården arrangerer hvert år i september Äppelets dag.

Du er velkommen.


Fra Per Fredrik och Karolinersoldat Calle Hammars foredrag i Visthusbiblioteket den 22. juni 2014Boken: Bäckevarv - Dagligt liv förr och nu kr. 100,- selges fra Visthuset bibliotek och arkiv, av Galleri 38 på Bråten i Bäckevarv och på Cafe Vafflan i Karlanda.

I Bäckevarv. Dagligt liv förr och nu, forteller bidragyterne om livet i hemaanet.
 
Äppelgården Luggerud och stugan på Kuel
 
Kart over Bäckevarv fra 1800-tallet.

Tidligere eiere av Luggerud var Anna-Lisa og Erik Eriksson til 1939. Siste året rundt boende til 1965 var landtbrukare Ellen Erikson.

Vi overtok gården i 1981. Gro, Hans Arne, Knut Vidar, André, Tone og Silja, Philip og Isak, Leo og Agnes, mor Anne, Mary Ann og Gustav har deltatt i dugnadene.

Mangårdsbygnaden etter påbygget.
 
 
Fra en familesamling på tunet.

 
Mor Anne nyter nærhet til natur og kreatur, eple- og bærhage, stillhet og atmosfære.

På gården er det mange forskjellige markblomter, samt Ask, Eik, Lind, Lønn, Bjerk, Lærk, Furu, Gran, Hegg, Osp og Or m.fl. De gamle trærne beveger seg i vinden og mennesker, fugler og dyr har her gjennom århundrenene søkt ly og funnet fred og ro. 
 
 
Barnebarna Philip og Isak spenner buen.

År om annet arrangerer vi fjelltur i september til Tusenårsvarden  for en atomvåpenfri nordlig og sørlig halvkule, fred, nedrustning og konvertering for klimabalanse, velferd og omsorg for alle og overnatter på Skreolægeret i Valdres, to timers gange fra bilvei.


Utsikt fra Skreolægeret i Valdres. 
*
 
I gårdens lille urtehage henter vi vekster som setter smak til maten. Druene begynner å modnes i slutten av august, og äppelskörden foregår i september etter at rådyr og elg har spist sin del av nedfallsfrukten. Skörden gir oss god eplesider.

Vest-Värmland er et kanoeldorado og ørret finnes i vann. Du må kjøpe fiskekort for å fiske i Årjäng. Vi har kano og redningsvester til utlån.

Krepsefisket begynner 6. august og bukkejakta den 16. I oktober er gjedda fin og da pågår også elgjakta. Toppjakta varer ut januar. Ulv, rev, grevling og hare har hatt tilhold på gårdens tun, bever i bekken og gaupe er sett. 
Noen bønder får psykiske problemer som følge av deres buskap blir drept av ulv ved at de ikke gå over til naturhumanistisk drift med gjetere eller gjeterhunder.
Den naturhumanistiske etikken anerkjenner ulven som jeger og vi skal tilpasse oss en sameksistere
                                                                    med rovdyrene. 
 
Den 8 januar 2012 etterlot igjen ulven sitt tydelige fotavtrykk på Luggerud. 
Den er i likhet med med andre rovdyr nyfiken, men har ennå ikke våget å vise seg på tunet om dagen, når vi er der.

 
Elgen forsyner seg hver høst av eplene i hagen. Elger liker også å bade.

Fasilitetene i Mangårdsbygnaden er bra. Her er godt brønnvann, sykler til utlån og nærhet til bad. Luggerud har også et lite galleri.

Vi har gamle linredskaper, samlinger av gammel hesteredskap og utstillingslokaler på låven.

Stugan på Kuel og Luggerud er en del av Bäckevarv älglag, ligger innen grensene til Struven byalag og i Holmedal socken.

Vi finner glede i å dele gårdens  resurser med andre. Moder Jord har sterke røtter her og det drives et gift fritt jordbruk i Hemaanet..

Plakat utgitt i forbindelse med hundreårsmarkringen av den fredelige unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige i 1905.

Natur stemnininger på Luggerud gjennom året.

 
 
18 mai 2012

 
18 mai 2012

 
18 mai 2012

 
18 mai 2012

Morelltre i blomst 18 mai 2012

 
Epletre i knopp 18 mai 2012
 
Frukttrærne blomster

 
Fra hagen.
 
 
 
 
Maria nøllelblom i veikanten på Luggerudgata.
 
Høstfarger i hagen.
1700-tallsstugan på Kuel mkranset av Ospetrær  2. oktober 2011.
 
Visthusbiblioteket och arkiv med lønnetrør i syd for tunet 2. oktober 2011.

 
Etter at Asken har felt bladene 2. oktober 2011.
 
Mangårdsbygnaden omkranset av høstens farger.
 
Høstfarger 2. oktober 2011.

 
 Stedsnavnet Luggerud er knyttet til to gårder

(c) Stiftelsen Natur og Kultur

Redaktør: Knut Vidar Paulsen.

Website Builder drives av  Vistaprint