Äppelgården Luggerud - Hemaanet Bäckevarv - Nordmarken Värdsarv - FRED  KLIMABALANSE  BASIS-/MINIMUMSINNTEKT  HJEMFALL  POMOLOGI

Nordmarken Symposiet 2018 finner sted fra 9. - 11. august i Holmedal Församlingshem  ved Holmedalsjöns østre side sør for Holmedal kirke i Årjäng kommun i Värmland, Sverige, for program se venstre kolonne.

Galleri Logen er på Äppelgården Luggerud i Bäckevarv, se karta.

Energiens Dag i Hemaanet Bäckevarv

16. juni. Kl. 10.00 ‒ 14.00. 

Vandringen i Bäckevarv startar kl. 10.00  vid Södra Sand (1842) hos Lars Flodmark.

Värderna berettar om sine erfarenheter. Nya och gamla løsninger med véd og jordvarme mm. blir vist fram. Vandringen går senn till: Därnere hos Martin Dahlin.
Stugan på Kuel (1799) hos Knut Vidar Paulsen. 
Luggerud (1856) hos Knut Vidar Paulsen ‒ lunsj pause. 
Norstugan hos Karin Olsson.
Väststig (ca. 1860) hos Alf Fredrik Nilsson.
Haget (ca. 1850) hos Tommy Larson.

Äppelgården Luggerud bjuder på äppeldrikka och glass.


Kulturcafé

Äppelgården Luggerud i Bäckevarv 7. juli - 20. oktober med utstillingen: Bergtatt, visning av gårdsmuseum og Stugan på Kuel (1799).

  • Kulturvandring og fortellinger
  • Kjøp bøkene: Bäckevarv Dagligt liv förr och nu; Några fornminner från Nordmarken, i Visthuset bibliotek och arkiv

7. juli kl. 10.00 Stugan på Kuels Dag (1799)

14. juli kl, 13.00 Landtbrukets Dag. Kåseri ved Ole Olsson, Kjesebotten. 

21. juli kl. 13.00 Slektforskningens Dag. Min slekt av.

22. juli kl. 09.00 Kulturresan Bohuslän till Vietlycke helleristningsmuseum - Bronsealdergården og helleristningene i Högsbyn i Dalsland. Guide Knut Vidar Paulsen. Samresa fra Busstasjonen i Årjäng. 

9. - 11. august. kl. 9.30 Nordmarken Symposiet 2018 i Holmedal Församlingshem, for program se www.norfm.org

12- 13. august, kl. 9.00 Fordypningsdager på Äppelgården Luggerud, for program se www.norfm.org

23. september 12.00 Äppelets Dag Bestemmelse og smakprøver av forskjellige värmländska äppelsorter. Servering av äppelflesk. 

20. oktober. 18.00-20.00. Fortellinger i natten. Servering av elgsuppe. 


Galleri Logen
Äppelgården Luggerud - Bäckevarv
Årjäng kommun - Värmland

Utstilling av bergmalerier som kan være 9.500 til 6.000 år gamle fra eldre steinalder i Årjäng kommun. Sjøsystemene i området har Nord-Europas største forekomst av bergmalerier.

Det utstilles også frotager av helleristninger fra yngre steinalder/bronsealder.

Frotage med minoiske Linear A og hieroglyfskrift fra Langkjenn på Kongsberg vises for første gang i Sverige.


Galleri Logen er åpent fra kl. 10.00 7., 14. og 21. juli under Kulturcafé på Äppelgården Luggerud. Visninger kan avtales på tlf.: 0047 41 40 62 71.


Se venstre kolonne: Nordmarken Symposiet 2018 - den 9. - 11. august i Forsamlingshemmet i Holmedal, Årjäng kommun i Värmland.
Se venstre kolonne: Fordypningsdager - Äppelgården Luggerud - den 12. - 13. august i Bäckevarv, Årjäng kommun i Värmland.
Äppelgården Luggerud i hemaanet Bäckevarv, Holmedal socken, Årjäng kommun i Värmland ligger innenfor Den demilitariserte sonen mellom Norge og Sverige fra 1905.

Gården er skrivestue for Nordahl Grieg Fredsfond, Bevegelsen for Fred på og med Moder Jord, samt Stiftelsen Natur og Kultur.

Markblomster finnes på gården sammen med og kulturplanter fra 1800 og 1900-tallet.  Her er 27 forskjellige sorter av värmlanska äppelträd, hvalnøtt-trær, stikkelsbær, solbær (sorta vinbär), rips (røda vinbär) og bringebær (hallon), samt druesorten Zilga mm..

Ask, Eik, Lind, Lønn, Bjerk, Lerk, Furu, Gran, Hegg, Osp og Or m.fl. nyter av gårdens mark.

De gamle trærne beveger seg i vinden og mennesker, fugler og dyr har her gjennom århundrene søkt ly og funnet fred og ro. 

I bekken vest for jorde kan du lauge deg. Bade gjerne i Bråtetjern og Struven.

Mangårdsbygnaden  på Luggerud er fra (1856). Gården inngår i Bäckevarv älglag og i Struven byalag.

I Bäckevarv ligger:

Därnere med om lag 80 kuer og mer enn 100 ungdyr i rekrutering eies av Martin Dahlin, som driver sammen med faren Tommy Dahlin.

Lund med hester.

Torills Café, Galleri 38, Loppisen på Nordstuga, Stugan på Kuel (1799), Luggerud gårdsmuseum, Galleri Logen og Visthuset bibliotek och arkiv ligger i Hemaanet Bäckevarv

*

Äppelgården Luggerud har sykler, kano, båt og redningsvester til utlån.

Vest-Värmland er et kanoeldorado og ørret finnes i vann. Du skal kjøpe fiskekort for å fiske i Årjäng i kommunhuset.

I kano og båt tar du deg fram i sjøsystemene i Årjäng kommun, som har Nord-Europas største konsentrasjoner av bergmalerier.

Forespørsler om overnatting på Äppelgården Luggerud sendes på e-post til [email protected] eller ring 0047 41 50 62 71.


Duen med talesymbol er fra en helleristning i jegersteinalder. Dette vakre symbolet er risset inn i en berghelle i Eastern, Woodland, East Missouri, USA. Talesymbolet minner oss om at det frie ord i fortid, i samtid og i framtid er en del av sammen-hengene mellom natur og kultur, og er emblemet til Nordahl Grieg fredfond.


Fra Per Fredrik och Karolinersoldat Calle Hammars foredrag i Visthusbiblioteket den 22. juni 2014Boken: Bäckevarv - Dagligt liv förr och nu kr. 100,- selges på Äppelgården Luggerud, av Galleri 38 på Bråten i Bäckevarv och på Cafe Vafflan i Karlanda.

Bokenforteller om livet i Bäckevarv, historier og hendelser.

Kart over Bäckevarv fra 1800-tallet.


Luggerud - Litt historie

Luggerud er en ryddningsgård navngitt etter år 1250.

På Sand er det fornminner. I Rössbyn er det to jernaldergraver, i Selen et gravfelt fra jernalder og ved Struven en grav fra bronsealder. Innen Bäckevarv älgområde er det tre fangstgraver for älg.

Tidligere eiere av Luggerud var Anna-Lisa og Erik Eriksson til 1939.

Siste året rundt boende til 1965 var landtbrukare Ellen Eriksson.

Vi overtok gården i 1981.

Gro, Hans Arne, Knut Vidar, André, Tone og Silja, Philip og Isak, Leo og Agnes, mor Anne, Mary Ann, Gustav og Dina har deltatt i dugnadene.

I 2002 ble gamle epletrær plantet på gården. Vi har i dag har 27 forskjellige värmlanske sorter. De fornyes stadig, da bastfeiing fra elg og rådyr, og muldvarp tar mange trær. 

Gamle husgeråd, redskap til bearbeiding av lin, samlinger av gammel hesteredskap og annet utstyr fra det naturhumanistiske landbruket inngår i Luggerud gårdsmuseum.

Äppelskörden foregår i september etter at rådyr og elg har spist sin del av nedfallsfrukten. 

Skjörden gir god eplecider och vi har presse og informasjon om Svenska mesterskapet i Musteri i Kivik.

Druene modnes i slutten av september.

Jakt, slakt og stykking er én del av virksomheten.

Vi tilbereder pinnekjøtte av elg og lam, fenalår, fenabog, spekeskinke og spekeribbe til sjølhushold. Forskjellige sorter av Värmlandskorv mm. inngår i matstellet.

Urter fra hagen setter smak til maten.

Vi deler kunnskap og erfaringer knyttet til urter, frukttrær, bærbusker, høsting, konservering og anvender gammelt og nytt utstyr.

Gode råvarer nyttes i sjølhusholdet. 

Krepsefisket begynner 6. august og bukkejakta den 16. august

I oktober er gjedda fin, og da starter elgjakta. Toppjakta varer ut januar.

Fasilitetene i Mangårdsbygnaden er bra med borrevann, og gården har  egen brønn med godt vann. 

Vi finner glede i å dele gårdens med andre i takknemlighet til Moder Jord.

Mangårdsbygnaden etter påbygget.
 
 
Fra en familesamling på tunet.

 
Mor Anne nyter nærhet til natur og kreatur, eple- og bærhage, stillhet og atmosfære. 
 
Barnebarna Philip og Isak spenner buen.


"Vildsvin har rapporterats från olika håll, även viss jakt førekommer. Även enstaka dov- och kronhjortar", melder Årjäng JVK i Nordmarksbygden 4. oktober 2017.

Naturhumanistisk drift med gjetere, gjeterhunder eller ved å anskaffe utgangssau som har beholdt sine gamle innstinkter og stiller seg i flokk for å beskytte lammene, når flokken angripes av rovdyr skal husdyrbruket ta i bruk og fase ut erstatningene innen 2020 til de bøndene som ikke vil gå over til naturhumanistisk drift. .

Utgangssauen med de opprinnelige instinktene blir ikke desimert av rovdyr og kan sameksistere med rovdyr. Det viser et forsøksprosjekt fra slutten av 1980-tallet med tap av få dyr som levde i sameksistens med ulv, gaupe/lo, jerv og bjørn i Liane kommune i Nord-Trønderlag.

Den naturhumanistiske etikken anerkjenner ulven som jeger.

Driftsformene i husdyrbruket skal tilpasse seg rovdyrene for å sameksistere, men vi skal også jakte på dem.

Ulv, rev, grevling og hare har hatt tilhold på tunet på Äppelgården Luggerud. Vi har hatt bever i bekken og gaupe er sett. 

 Den 8 januar 2012 etterlot ulven sitt tydelige fotavtrykk på Luggerud.

Den er i likhet med med andre rovdyr nyfiken, men har ennå ikke våget å vise seg på tunet om dagen, når vi er på gården.

"På rovdjursfronten finns ett vargrevir troligen med föryngring, i västra Glaskogen, i Djurskog och övriga delar av kommunen (Årjäng) förekommer varg sporadiskt. Några familjegrupper av lo har konsentrerats och därtill en del ensamströvare, men det brister i rapporteringen. Därför blir det troligen ingen jakt på lo under vintern, detta pga för få konstaterade familjegrupper inom hela länet..

SVA är måna om att få in prover un der høstens älgjakt om vi stöter på djur med de angivna symtomen på CWD. Gå gjerna in på Jordbruksverkets hemsida, www.jordbruksverket.se och läs om symtomen.

Älgstammen är ganska låg men det visar sig dock att den på många håll har ökat. Under våren 2017 utfördes spillningsinventering över i stort sett hela området. Viktigt är att inte skjuta mer vuxna än kalvar, om så sker, tar vi av kapitalet. Alltså, skjut kalv och yngre djur och spara de produktiva korna och även de något större tjurarna. Det har rappporterats om flera stora tjurar. Spara även de vita älgarna.

Rådjuren fortsätter att öka, det är nu god tillgång på de flesta ställen. Kan mycket väl bero på minskad lo-förekomst. Även att många, särskilt yngre, jägare ägnar sig åt att skjuta och fånga räv.

Skogsfågelen verkar ha haft en god förynggring. På sina håll finns frilevande fasaner som kläckt fram egna kullar", skriver Årjäng JVK den 4. oktober 2017 i avisa: Nordmarksbygden.

 
Elgen forsyner seg hver høst av eplene i hagen, og elgen liker også å bade.


Plakat utgitt i forbindelse med hundreårsmarkringen av den fredelige unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige i 1905.

År om annet arrangerer vi fjelltur i september til Tusenårsvarden  for en atomvåpenfri nordlig og sørlig halvkule, fred, nedrustning og konvertering for klimabalanse, velferd og omsorg for alle og overnatter på Skreolægeret i Valdres, to timers gange fra bilvei.


Natur opplevelser på Luggerud gjennom året

 
 
18 mai 2012

 
18 mai 2012

 
18 mai 2012

 
18 mai 2012

Morelltre i blomst 18 mai 2012

 
Epletre i knopp 18 mai 2012
 
Frukttrærne blomster

 
Fra hagen.
 
 
 
 
Maria nøllelblom i veikanten på Luggerudgata.
 
Høstfarger i hagen.
Stugan från 1799 på Kuel omkranset av Ospetrær den  2. oktober 2011.
 
Visthuset biblioteket och arkiv med lønnetrør i syd for tunet den  2. oktober 2011.

 
Etter at Asken har felt bladene den 2. oktober 2011.
 
Mangårdsbygnaden omkranset av høstens farger.
Høstfarger 2. oktober 2011.

 
 Luggerud er en rydningsgård trolig fra 1250-tallet. 


Stiftelsen Natur og Kultur har prøvd å komme i kontakt med samtlige rettighetshavere.
Henvendelser vedrørende rettigheter kontakt:
Stiftelsen Natur og Kultur, Tidemands gate 4, N-3211 Sandefjord

(c) Stiftelsen Natur og Kultur

Trädgårdsmestare:och redaktör Knut Vidar Paulsen.
Emblemet til Stiftelsen Natur og Kultur
Website Builder drives av  Vistaprint