Äppelgården Luggerud, Hemaanet Bäckevarv - Nordmarken Värdsarv - FRED ÅPENHET SAMHOLD - KLIMABALANSE SJØLBERGING ANSVAR  POMOLOGI

Utkast til program:  Bike for Peace

Fred ‒ Nedrustning ‒ Klimabalanse

MANDAG den 6. august ‒ HIROSHIMADAGEN ‒ Sandefjord Bibliotek kl. 10.30 – 12.00

10.30 Velkommen til Kultur-, sykkel, fred og krigsseilerbyen
          Sandefjord ved Bjørn Ole Gleditsch, Ordfører (Høyre).
11.00  Fred, atomnedrustning og klimabalanse ved Erna Solberg,
          Statsminister.
11.30 Om sykkelrittene ved Tore Nærland, Bike for Peace.
11.45 Slutt i Kulturhuset Hjertnes.
12.15 Åpning av sykkelrittet til Nordmarken Symposiet 2018
          ved Bjørn Ole Gleditsch, Ordfører.
12.45 Blomsternedleggelse ved Krigsseilermonumentet foran
         Sandefjord kirke.
 
TIRSDAG den 7. august ‒ Moss Bibliotek kl. 11.00 – 12.00

11.00 Velkommen til Moss ved Hanne Kristin Tollerud,
          (Arbeiderpartiet).
11.30 Om sykkelrittene ved Tore Nærland, Bike for Peace.
11.55 Lykke til med sykkelrittet til Nordmarken Symposiet
          2018 ved Hanne Kristin Tollerud, Ordfører.
 
ONSDAG den 8. august ‒ Askim Bibliotek kl. 11.30 – 12.00

11.00 Velkommen til Askim ved Thor Hals, Ordfører (Høyre).
11.30 Om sykkelrittene ved Tore Nærland, Bike for Peace
11.55 Lykke til med sykkelrittet til Nordmarken Symposiet
          2018 ved Thor Hals, Ordfører.

Arrangør: Bike for Peace
 
TORSDAG den 9. august kl. 08.00. Flaggheis på halv stang ved Holmedal församlingshem i Årjäng kommun, Värmland, for atombombeofrene i Hiroshima, Nagasaki og for alt liv drept i kriger på Moder Jord
 
Ankomst av: Bike for Peace. Flagget heises til topps.
 
Kl. 9.15. Appeller på Nagasakidagen for: Fred og avskaffelse av atomvåpen innen år 2020 ved Tore Nerland, leder av Bike for Peace og Poul Ek Sørensen, leder av Esbjerg fredsbevegelse.
 
Kl. 9.30 Kunstnerisk bidrag ved Birgitte Grimstad og Mikael Wiehe.

Arrangør: Bike for Peacewww.bikeforpeace.noNordahl Grieg Fredsfondwww.fredsfond.info, Den elektroniske budstikka VENNSKAPÄppelgården Luggerud www.norfm.org, Visthuset bibliotek og arkiv, Nordmarken verdsarv ‒ Vestfold og Verdensarven – www.leidin.info, ‒ Stiftelsen Natur og Kultur, Årsskriftet Vintersolverv.
Website Builder drives av  Vistaprint