Äppelgården Luggerud, Hemaanet Bäckevarv - Nordmarken Värdsarv - FRED ÅPENHET SAMHOLD - KLIMABALANSE SJØLBERGING ANSVAR  POMOLOGI

Utkast til program.

Fordypingsdager:

SYMPOSIET og FORDYPINGSDAGENE er åpent for alle, men vi ønsker påmeldinger til stnaku (a) gmail.com innen 1. august.
 
SØNDAG 12. AUGUST: KL. 09.00 - 15.00 — Äppelgården Luggerud, Bäckevarv.

Kl. 09.00 Nåställe och visjon för Ulum Dalska vid Emil Eriksson,
               leder av Ulum Dalska (ska tala älvdalska).
Kl. 09.45 Ordskifte
Kl. 10.15 Kaffe
Kl. 10.30 Nåställe och visjon för vid Jörgen Jonsson, ordförande
               i Eira (Idre sameby)
Kl. 11.00 Status og visjon for Svahken sijte ved Lars Ivar
               Danielsen, leder Svahken sijte (Engerdal reindistrikt).
Kl. 11.30 Ordskifte
Kl. 12.00 Lunch
Kl. 12.45 Ålands demilitariserte status, lokal forankring og
               betydning for verdenssamfunnet I. vid Elisabeth
               Nauclér, jurist och tidigare riksdagsledamot, Finlands   
               riksdag. Ålands representant.
Kl. 13.30 Ordskifte
Kl. 13.45 Ålands demilitariserte status, lokal forankring og
               betydning for verdenssamfunnet II. vid Elisabeth
               Nauclér, jurist och tidligare riksdagsledamot, Finlands
               riksdag. Ålands representant.
Kl. 14.30 Ordskifte
Kl. 14.45 Kaffe
Kl 15.00 Ålands demilitariserte status, lokal forankring og
              betydning for verdenssamfunnet III. vid Elisabeth
              Nauclér, jurist och tidligare riksdagsledamot, Finlands
              riksdag. Ålands representant.
Kl. 15.45 Ordskifte
Kl. 16.00 Avslutning ved Poul Ek Soerensen, leder av Nordahl
               Grieg Fredsråd.
 
MANDAG 13. AUGUST: KL. 09.00 - 15.00 — Äppelgården Luggerud, Bäckevarv

Kl. 9.00 Klimabalanse, nedrustning og Basislønn ved Knut Vidar
             Paulsen, leder av Stiftelsen Natur og Kultur,
Kl. 9.30 Ordskifte.
Kl. 10.00 Kaffe.
Kl. 10.15. Ordet og dagen er din. For forslag til temaer send en
                e-post til Stiftelsen Natur og Kultur, stnaku (a)
                gmail.com.
Kl. 15.00 Avslutning ved Knut Vidar Paulsen, Äppelgården
               Luggerud.


SYMPOSIET og FORDYPINGSDAGENE er åpent for alle, men vi ønsker påmelding til stnaku (a) gmail.com innen 1. august.

Programmet for symposiet er under utvikling og ikke alt er ennå på plass.

Hvordan kommer til Âppelgården Luggerud i Bäckevarv, Holmedal Socken og Årjäng kommun i Värmland

Fly til Gardemoen og Karlstad

Ekspressbuss fra Oslo og Karlstad til Årjäng. På Konsum og ICA i Årjäng kan én handle mat. ICA ser én fra busstasjonen i Årjäng.

Bil E-18 - ca. 1,45 time fra Oslo - ca. 1,30 time fra Moss - ca. 1,30 time fra Karlstad. Äppelgården Luggerud ligger 250 meter fra E-18 i Bäckevarv omlag én mil fra Årjäng og fra Töckfors.

De som kommer med bil tar med dynetrekk, laken og putevar.

Det blir organisert henting med bil for de som kommer med buss til Årjäng og skal overnatte på gården eller andre steder i Bäckevarv.

Forsamlingshemmet i Holmedal ligger ca. 3,5 kilometer fra gården. De uten bil kan sitte på med de som har bil. Dette avtaler deltakerne seg i mellom.

*

Äppelgården Luggerud er tuftet på sjølberging og sjølhushold.

Dette gjelder også for overnatting andre steder i Bäckevarv, men det er kafé fem minutters gange fra gården.

Âppelgårdens eier dekker utgiftene til middagene for innledere og innbudte gjester. Deltakerne hjelper til under middagene de tre dagene symposiet varer, samt de to Fordypningsdagene.

For utgifter til råvarene kan det gis én gave til Nordahl Grieg Fredsfond.

Støttemedlemer for Nordahl Grieg Fredsfond, medlemmer av Venneforeningen Äppelgården Luggerud og Vestfold og Verdensarven gir kr. 50,- for én sengeplass pr. døgn - som gave til Nordahl Grieg Fredsfond.

Ikke-medlemer gir kr. 100,- for én sengeplass pr. døgn - som gave til Nordahl Grieg Fredsfond.

For overnatting kontakt Äppelgården Luggerud tlf.: 0047 41 50 62 71 /  e-post: knutvidarpaulsen@gmail.com eller se Årjäng kommunwww.arjang.se 

Arrangør: Nordahl Grieg Fredsfondwww.fredsfond.info, De elektronisk budstikkene: Vennskap, Idun og Leidin, Årsskriftet Vintersolverv, Visthuset bibliotek och arkiv, Äppelgården Luggerudwww.norfm.org, Venneforeningen Äppelgården Luggerud, Stiftelsen Natur og Kultur, Vestfold og Verdensarvenwww.leidin.info, Nordmarken verdsarv, og  Bike for Peacewww.bikeforpeace.no

*
Ferieopphold
Deltakere som ønsker opphold før eller etter programmet fra 6. til 13. august kan gi kr. 50,- pr. sengeplass pr. døgn til Nordahl Griegs Fredsfond. 

Ved deltakelse i gårdens gjøremål er oppholdet gratis med tilgang til boksamlingene i Visthuset bibliotek och arkiv.

Tilgang gjelder også lån av kano og utflukter med gårdens båt, for å utforske sjøsystemene i kommunen med besøk til Nord-Europas største konsentrasjon av bergmalerier fra jegersteinalder.

Én tur med turistbåt fra Bengtfors gjennom 26 sluser på Dalsland kanal er én hyggelig sommer opplevelse.

Turer arrangeres etter avtale til fornminner innen Nordmarkens Verdensarv og inn i elgen og ulvens rike.

Ferierende på gården har kort vei til bad og til skogen for å plukke bær og sopp mm.
Website Builder drives av  Vistaprint