Äppelgården Luggerud, Hemaanet Bäckevarv - Nordmarken i Värmland - FRED ÅPENHET SAMHOLD - KLIMABALANSE SJØLBERGING ANSVAR  POMOLOGI
Fra arbeidet
 
För tillfället är denna sida under konstruktion!
Mer information kommer.
 
Klargjøring for støping av såle.
 
 
Påbygget på Luggerud.
 
 
 
 
 
 
 
Silja og Andre på veggen.
 
 
 
 
Den två kupiga stenen fra låven på Knusperud
ble rengjort av Gro.
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint