Äppelgården Luggerud, Hemaanet Bäckevarv - Nordmarken i Värmland - FRED ÅPENHET SAMHOLD - KLIMABALANSE SJØLBERGING ANSVAR  POMOLOGI

Utkast til program:


Nordmarken Symposiet 2018

Församlingshemmet, Holmedal i Årjäng kommun, Värmland
den 9. til 11. august.

Fordypningsdager: Äppelgården Luggerud den 12. - 13.  august


SYMPOSIET og FORDYPINGSDAGENE er åpent for alle, men vi ønsker påmeldinger til stnaku (a) gmail.com innen 1. august.

Til Nordmarken Symposiet 2018 kommer det deltakere i Bike for Pecace, kunstnere,  foredragsholdere og representanter for Ulum Dalska (Älvdalska språket), Eajra (Idre sameby), Svahken sijte (Elgå reinbeitedistrikt) og invitert ambassadører fra: Island, Irland, Storbritannia, Danmark, Tyskland, Polen. Latvia, Litauen, Estland, Finland,  Russland, Canada, USA og Kina.


Fred ‒  Nedrustning ‒ Fordeling -  Klimabalanse - Kultur

TORSDAG 9. AUGUST KL. 9.30 – 9.45 ‒ Församlingshemmet i Holmedal.

9.30
Flaggheis for atombombeofrene i Nagasaki.
Appell ved Tore Nærland, Bike for Peace og Poul Ek Soerensen, leder av Nordahl Grieg Fredsråd

Torsdag 9. AUGUST KL. 10.00 – 15.00 — Forsamlingshemmet i Holmedal

10.00 Om Symposiet ved Knut Vidar Paulsen, leder av
          Äppelgården Luggerud
10.05 Åpning av Nordmarken Symposiet 2018
         ved Kommunstyrelsens ordförande Daniel Schützer    
        (Sosialdemokratene)
10.15 Den internasjonale situasjonen, naboskap, Norden,  
          Arktis og Europa ved Sverre Lodgaard, seniorforsker ved
         Norsk Utenrikspolitisk Institutt og leder av Oslosenteret for
         fred og menneskerettigheter.
11.15 Ordskifte
11.45 Lunch
12.30 Kazakhstan og Den sentralasiatiske atomvåpenfrie
          sonen ved Kairat Abusseitov, ambassadør fra Kazakhstan i
          Norge
13.00 Ordskifte
13.15 Norge, Norden, tillitsskapende tiltak og omverden ved    
          Ine Eriksen Søreide, Utenriksminister i Norge
13.45 Ordskifte
14.00 Det autonoma Åland mitt i Östersjön - vikten av att få
          internationellt stöd för neutraliseringen om förtroendet
          skall kunna bevaras ved Elisabeth Nauclér, tidligere
          riksdagsledamot Finlands riksdag. Ålands representant
14.45 Ordskifte
14.45 Slutt for dagen i Församlingshjemmet
 
16.30 Blomsternedleggelse for Nagasaki-ofrene ved
          minnesteinen for 100 årsmarkeringen av den fredelige
          unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige i 1905.
17.00 Middag for foredragsholderne og inviterte gjester.
18.00 Allsang og kulturprogram ved Birgitte Grimstad og Odd
          Georg Murud.

FREDAG 10. AUGUST: KL. 10.00 - 14.30 — Forsamlingshemmet i Holmedal

10.00 Velkommen
10.05 Forbudet mot atomvåpen fortjener norsk, nordisk og
          all-arktisk støtte ved Olav Fykse Tveit, generalsekretær i
          Kirkenes Verdensråd
10.35 Ordskifte
10.45 Nordens internasjonale rolle ved Dagfinn Høybråten,
          generalsekretær for Nordisk råd
11.15 Ordskifte
11.30 Lunch
12.15 Europarådet, menneskerettigheter og autonomi i Europa
          ved Thorbjørn Jagland, generalsekretær for Europarådet.
12.45 Ordskifte. 
13.00 Slutt for dagen i Forsamlingshemmet.

13.15 Bad i Holmedalssjøen.
 
14.00 Samtalene fortsetter på Äppelgården i Bäckevarv.
16.00 Middag for gjestene.
18.00 Underholdning og allsang ledet av Odd Georg Murud.
 
LØRDAG 11. AUGUST: KL. 10.00 - 13.00 — Forsamlingshemmet i Holmedal

10.00 Velkommen
10.05 Rapporten: «Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic»
        ved Lars-Otto Reiersen, daglig leder I Arctic Monitoring and
         Assessment Programme
10.35 Ordskifte
10.45 Klimamål, nullutslipp og klimabalanse ved Vidar
          Helgesen,Klima- og miljøminister i Norge.
11.15 Ordskifte
11.25 Kaffe
11.40  Atomnedrustning og klimabalanse i Arktis og på Den
           nordlige halvkule ved Stefan Löfven, Statsminister
12.25 Ordskifte. 
13.00 Avslutning ved Knut Vidar Paulsen, Stiftelsen Natur og
          Kultur.

13.30 Lunsj på Äppelgården Luggerud i Bäckevarv.

16.30 Middag for foredragsholdere og gjester.
18.00Knut Vidar Paulsen kåserer over: Mitt liv ogengasjement.
        Allsang og kulturprogram ved Birgitte Grimstad og Odd
        Georg Murud.
 

Fordypingsdager:

SØNDAG 12. KL. 09.00 - 15.00 — Äppelgården Luggerud, Bäckevarv

Ålands demilitariserte status, lokal forankring og betydning for verdenssamfunnet ved Elisabeth Nauclér, jurist og tidligere riksdagsledamot, Finlands riksdag. Ålands representant.

MANDAG 12. KL. 09.00 - 15.00 — Äppelgården Luggerud, Bäckevarv

Klimabalanse og temperaturnedgang til før industriet i nå i 1850 innen 2100 ved Knut Vidar Paulsen, Stiftelsen Natur og Kultur.
*
SYMPOSIET og FORDYPINGSDAGENE er åpent for alle, men vi ønsker påmelding til stnaku (a) gmail.com innen 1. august.

Programmet for symposiet er under utvikling og ikke alt er ennå på plass.

Hvordan kommer til Âppelgården Luggerud i Bäckevarv, Holmedal Socken og Årjäng kommun i Värmland

Fly til Gardemoen og Karlstad

Ekspressbuss fra Oslo og Karlstad til Årjäng. På Konsum og ICA i Årjäng kan én handle mat. ICA ser én fra busstasjonen i Årjäng.

Bil E-18 - ca. 1,45 time fra Oslo - ca. 1,30 time fra Moss - ca. 1,30 time fra Karlstad. Äppelgården Luggerud ligger 250 meter fra E-18 i Bäckevarv omlag én mil fra Årjäng og fra Töckfors.

De som kommer med bil tar med dynetrekk, laken og putevar.

Det blir organisert henting med bil for de som kommer med buss til Årjäng og skal overnatte på gården eller andre steder i Bäckevarv.

Forsamlingshemmet i Holmedal ligger ca. 3,5 kilometer fra gården. De uten bil kan sitte på med de som har bil. Dette avtaler deltakerne seg i mellom.

*

Äppelgården Luggerud er tuftet på sjølberging og sjølhushold.

Dette gjelder også for overnatting andre steder i Bäckevarv, men det er kafé fem minutters gange fra gården.

Âppelgårdens eier dekker utgiftene til middagene for innledere og innbudte gjester. Deltakerne hjelper til under middagene de tre dagene symposiet varer, samt de to Fordypningsdagene.

For utgifter til råvarene kan det gis én gave til Nordahl Grieg Fredsfond.

Støttemedlemer for Nordahl Grieg Fredsfond, medlemmer av Venneforeningen Äppelgården Luggerud og Vestfold og Verdensarven gir kr. 50,- for én sengeplass pr. døgn - som gave til Nordahl Grieg Fredsfond.

Ikke-medlemer gir kr. 100,- for én sengeplass pr. døgn - som gave til Nordahl Grieg Fredsfond.

For overnatting kontakt Äppelgården Luggerud tlf.: 0047 41 50 62 71 /  e-post: knutvidarpaulsen@gmail.com eller se Årjäng kommunwww.arjang.se 

Arrangør: Nordahl Grieg Fredsfondwww.fredsfond.info, De elektronisk budstikkene: Vennskap, Idun og Leidin, Årsskriftet Vintersolverv, Visthuset bibliotek och arkiv, Äppelgården Luggerudwww.norfm.org, Venneforeningen Äppelgården Luggerud, Stiftelsen Natur og Kultur, Vestfold og Verdensarvenwww.leidin.info, Nordmarken verdsarv, og  Bike for Peacewww.bikeforpeace.no

*
Ferieopphold
Deltakere som ønsker opphold før eller etter programmet fra 6. til 13. august kan gi kr. 50,- pr. sengeplass pr. døgn til Nordahl Griegs Fredsfond. 

Ved deltakelse i gårdens gjøremål er oppholdet gratis med tilgang til boksamlingene i Visthuset bibliotek och arkiv.

Tilgang gjelder også lån av kano og utflukter med gårdens båt, for å utforske sjøsystemene i kommunen med besøk til Nord-Europas største konsentrasjon av bergmalerier fra jegersteinalder.

Én tur med turistbåt fra Bengtfors gjennom 26 sluser på Dalsland kanal er én hyggelig sommer opplevelse.

Turer arrangeres etter avtale til fornminner innen Nordmarkens Verdensarv og inn i elgen og ulvens rike.

Ferierende på gården har kort vei til bad og til skogen for å plukke bær og sopp mm.
Website Builder drives av  Vistaprint