Äppelgården Luggerud, Hemaanet Bäckevarv - Nordmarken Värdsarv - MARKIR og SKIPREIER för FRED PÅ OG MED MODER JORD - POMOLOGI

Utkast til program:


Nordmarken Symposiet 2018

Forsamlingshemmet i Holmedal, Årjäng kommun, Värmland den 9. til 11. august innen Den demilitariserte sonen mellom Norge og Sverige fra 1905.

Fordypningsdager: Äppelgården Luggerud den 12. - 13.  august

Fred på og med Moder Jord

FRED ‒ ÅPENHET ‒ SAMHOLD; FORSONING, NEDRUSTNING, BASISINTEKT, NULLUTSLIPP, TEMPERATURNEDGANG og KLIMABALANSE  ‒ LANDBRUK,  INDUSTRI og FORDELING ‒ HØSTING, FORVALTNING, ANSVAR, VERDILEDELSE og KULTUR

Påmelding til stnaku@gmail.com innen 1. august.

Påmeldingsavgift nkr. 300,- betales til: Stiftelsen Natur og Kultur; bankkonto 16450480413 ‒ SWIFT: DNBANOKKXXX ‒ IBAN: NO49 7001 0534 567 ‒ innen 1. august eller ved oppmøte. Merk innbetalingen med navn og: NMS 2018.

Til Nordmarken Symposiet 2018 er det invitert foredragsholdere, samt representanter fra de tre Sametingene i Norden, selvstyremyndighetene på Færøyene, Grønland og Åland, og ambassadører fra: Baskerland, Katalonia, Island, Irland, Nord-Irland, Wales, England, Skottland, Hebridene, Orkenøyene, Shetland, Storbritannia, Nederland, Danmark, Tyskland, Polen, De baltiske land, Finland, Russland, USA, Canada og Kina.
 
TORSDAG den 9. august på Nagasakidagen kl. 08.00. Flaggheis på halv stang ved Forsamlingshemmet i Holmedal, for ofrene i Hiroshima, Nagasaki og for alt liv drept i kriger på Moder Jord
 
Kl. 08.00 Vi går Vandringsleden fra Miljöstasjon i Selen eller leden från Hajom skans med Holmedal Allmenna Idrottsällskap til Forsamlingshemmet i Holmedal – Kl. 09.00 vid ankomst av Sykkelrittet FRED og KLIMAFlagget heises til topps.
 
Kl. 9.00. Appell, bön och tal på Nagasakidagen for: Fred, nullutslipp og avskaffelse av atomvåpen innen år 2020 ved en representant for sykkelmiljøet, ved en representant för Holmedal Almänna Idrottssällskap och vid Rune Wallmyr, kyrkoherde Nordmarken Pastorat, Församlingspräst för Holmedal-Karlanda

Kl. 9.15 – 9.45 Kunstnerisk ved Birgitte Grimstad og Mikael Wiehe.

Arrangører: Sykkelrittet FRED og KLIMANordahl Grieg Fredsfond www.fredsfond.info, Den elektroniske budstikka: VENNSKAPTusenårsmarsjen, Vestlandsreisa 2018: Fred på og med Moder Jord Äppelgården Luggerud  www.norfm.org, Den elektroniske budstikka: IDUNVisthuset bibliotek og arkiv, Nordmarken Värdsarv  Vestfold og Verdensarven  www.leidin.info, Den elektroniske budstikka: LEIDIN Naturhumanistisk forbund, Stiftelsen Natur og Kultur og Årsskriftet Vintersolverv.

 
TORSDAG 9. AUGUST KL. 10.00 – 16.30 — Forsamlingshemmet i Holmedal

10.00 Om Symposiet ved Knut Vidar Paulsen, leder av Nordahl 
         Grieg Fredsfond.
10.05 Åpning av Nordmarken Symposiet 2018 vid  
         Kommunstyrelsens ordförande Daniel Schützer 
         (Sosialdemokratene)
10.20 Norden och länderna rundt Östersjön och Nordsjön ‒ 
         med ett tillitskapande klima i én atomvapenfri son
         i 2018 vid utenriksminister Margot Wallström 
        (Sosialdemokraterna), Sverige    
11.05 Ordskifte
11.25 Lunsj
12.10 Åland ‒ till besvär eller nytta? vid Kjell Åke Nordquist, 
         Tidigare direktør TS, Ålands Fredsforskningsinstiitutt.
13.10 Kaffe
13.20 Det autonoma Åland mitt i Östersjön ‒ vikten av att få 
         internationellt stöd för neutraliseringen om förtroendet 
         skall kunna bevaras ved Elisabeth Naucler, jurist och 
         tidigare riksdagsledamot Finlands riksdag. Ålands representant.
14.00 Ordskifte
14.20 Felles likeverdig og udelig sikkerhet ‒ Forutsetninger for
         konvensjonell og atomnedrustning i planperioden 2018 -
         2022 ved Frank Bakke-Jensen, Forsvarsminister (Høyre),
         Norge.
15.00 Ordskifte
15.15 Fred, nedrustning, basisinntekt, økonomi, samfunn og 
         fellesskap på den nordlige og sørlige halvkule ved en
         statssekretær ved Kulturdepartementet
16.15 Ordskifte
16.30 Slutt for dagen i Forsamlingshjemmet
 
Bad i Holmedalsjön.

17.30 Blomsternedleggelse for atombombeofrene i Hiroshima, 
         Nagasaki og for alt liv drept i kriger på Moder Jord ved 
         minnesteinen, for 100 årsmarkeringen av den fredelige 
         unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige i 1905.

Apretiff. Middag for foredragsholderne og inviterte gjester.

19.00 Kulturprogram ved Birgitte Grimstad, Mikael Wiehe.
          Äppelgården Luggerud i Bäckevarv ta med klappstoler.
 

FREDAG 10. AUGUST: KL. 10.00 - 14.30 — Forsamlingshemmet i Holmedal

09.30 Velkommen
09.35  Fred på og med Moder Jord ‒ jenter og kvinners 
           rettigheter og muligheter ved Marit Nybakk, leder av 
          Norsk Kvinnesaksforening, tidligere 1. Stortingspresident 
          (Arbeiderpartiet) og president for Nordisk Råd i 2013.
10.05 Ordskifte
10.20 Status og visjon ‒ hvilken landbrukspolitikk trenger 
         Norden og arktiske land ved Ann Merete Furuberg, leder av 
         Norges Bonde og Småbrukerlag
11.05 Ordskifte. 
11.20 Kaffe
11.30 Fred på och med Moder Jord: Neutralitet, nullutslipp,
         temperaturnedgång och klimabalance ‒ Norden, Polhavet,
         Grönlandshavet, Norskehavet, Barentshavet och länderna
         rundt Östersjön och Nordsjön ‒ med ett tillitskapande
         klima i én atomvapenfri son i 2018 vid Isabella Lövin,
         minister för internationellt utviklingssamarbete och klimat, vice
         statsminister och språkrör för Miljöpartiet de gröna i
         Sverige                 
12.15 Ordskifte
12.25 Lunsj
13.00 Kulturprogram vid elever ved musik skolan i Årjäng kommun   
13.30 Fred på og med Moder Jord: Nedrustning, 
         basisinnkomst, temperaturnedgang och klimabalance 
         vid , Executive Director, Board of European Leadership
         Network, Greater Europe Task Force, European Leadership
         Network, Parliamentarians for Nuclear Non-Proliferation and
         Disarmament, Chair, Middle Powers Initiative (Global Security
         Institute), Chair Finnish Peace Union
14.00 Ordskifte
14.15 Nasjonalstalenes Europa for Fred på og med Moder Jord:
         Nedrustning, basisinntekt, temperaturnedgang och
         klimabalanse ved Sverre Lodgaard, seniorforsker Norsk
          Utenrikspolitisk Institutt.
15.00 Ordskifte
15.15 Slutt for dagen i Forsamlingshemmet.
 
Bad i Holmedalsjön.

16.30 Apretiff. Middag for foredragsholderne og inviterte gjester.
         Ta med grillmiddag för övriga gäster.

18.30 Kåseri om erfarenheter i politikken och livet vid Tarja
         Cronberg        
         Äppelgården Luggerud i Bäckevarv ta med klappstoler.
20.00 Allsang och logedans
 
LØRDAG 11. AUGUST: KL. 10.00 - 15.15 — Forsamlingshemmet i Holmedal

09.30 Velkommen
09.35 Ulum Dalska (vi ska tala älvdalska)vid Emil Eriksson, leder 
         av Ulum Dalska,
10.05 Ordskifte
10.20 Earja (Idre Sameby) vid Benny Jonsson, ordförande i Eajra.
10.50 Svahken sijte (Elgå reinbeitedistrikt) ved Jan Aksel 
         Danielsen, leder Svahken sijte
11.20 Ordskifte
11.30 Kaffe
11.50 Landbruk og industri, arbeidet for temperaturnedgang 
          og klimabalanse i Nordisk og Arktisk råd ved Jonas Gahr 
          Støre, Stortings representant og leder av Arbeiderpartiet,
           Norge
12.35 Ordskifte
12.45 Lunsj
13.20 Europarådet, menneskerettigheter og autonomi i 
         Europa ved Thorbjørn Jagland, generalsekretær i 
         Europarådet.
14.05 Ordskifte
14.30 Klima och miljöarbete i Årjäng kommun ved Bengt-Olof 
         Lorentzen, ordförande i Bygg och miljönämden
15.00 Ordskifte
15.15 Avslutning ved Knut Vidar Paulsen, Stiftelsen Natur og Kultur.
 
Bad i Holmedalssjøen
 
16.30 Samling på Äppelgården Luggerud i Bäckevarv.  Apretiff. 
         Middag for foredragsholderne og inviterte gjester.
18.00 Kåseri om erfaringer i politikken och livet ved Sverre
         Lodgaard                 
19.00 Kulturprogram vid Lena Willemark.         
         Äppelgården Luggerud i Bäckevarv ta med klappstoler.
20.00 Allsang och logedans

SYMPOSIET melder du deg på ved å sende påmeldingen til stnaku@gmail.com innen 1. august eller ved frammøte på dagen.

Ved overnatting på Äppelgården Luggerud eller i tilvist plass i Hemaanet Bäckevarv må du ta med deg putevar, dynetrekk og laken eller sovepose.

Nordmarken Symposiet 2018 (NMS 2018) påmelding for én person koster nkr. 300,- og for Fordypningsdagene (FD 2018) koster påmeldingen for én person nkr. 200,-. Beløpet betales til: Stiftelsen Natur og Kultur; bankkonto 16450480413 ‒ IBAN: NO49 7001 0534 567 ‒ innen 1. august eller ved oppmøte på stedet. Merk innbetalingen med navn og: NMS 2018 og FD 2018.
 
Programmet for symposiet og fordypningsdagen er under utvikling og ikke alt er ennå på plass.

Hvordan komme til Forsamlingshemet i Holmedal og Äppelgården Luggerud:

Fly til Gardemoen og Karlstad
Ekspressbuss fra Oslo og Karlstad til Årjäng. På Konsum og ICA i Årjäng kan én handle mat. ICA ser én fra busstasjonen i Årjäng.
Bil E-18 - ca. 1,45 time fra Oslo - ca. 1,30 time fra Moss - ca. 1,30 time fra Karlstad.
Det blir organisert henting med bil for de som kommer med buss til Årjäng og skal overnatte.
De uten bil kan sitte på med de som har bil. Dette avtaler deltakerne seg imellom.
*
Äppelgården Luggerud virker for sjølberging med sjølhushold. Sjølhushold gjelder også for andre overnattingstedene vi kan tilby.
Deltakerne inviteres med, for å hjelpe til under middagene de tre dagene symposiet varer, samt de to fordypningsdagene.
Vi har telt til utlån, for de deltakere som ønsker en slik løsning. 

Kontakttelefon er.: 0047 41 50 62 71 /  e-post:stnaku@gmail.com.
Andre overnattingstilbud i Årjäng kommun er:
Töcksfors Camping och Fritid https://tocksforscamping.se
Töcksfors Rumsuthyrning, sewww.arjang.se – e-post: istomberg@telia.com
Töckfors Vandrarhem www.turistgarden.com
Årjäng Camping & Stugor Sommarvikwww.sommarvik.se
Nordmarken Kanot Center AB www.nordkanot.se
Best Western Hotel Årjängwww.hotelarjang.com
 
Ferieopphold
For de som ønsker opphold før eller etter sykkelrittet, symposiet og fordypingsdagene fra 6. til 13. august er normen kr. 100,- pr. sengeplass pr. døgn som gave til Nordahl Grieg Fredsfond.

Ved deltakelse i gjøremål på gården er oppholdet gratis. 

Boksamlinger finnes i Visthuset bibliotek och arkiv.

Det kan lånes ut sykler, kano og båt, for å utforske sjøsystemene i kommunen, fornminner og bergmalerier fra jegersteinalder.
Årjäng kommun har Nord-Europas største konsentrasjon av bergmalerier.

Én tur med turistbåt på Dalsland kanal passerer fra Bengtfors til Håverud 26 sluser og er én hyggelig sommer opplevelse.

Etter avtale kan det bli guidet tur til fornminner innen Nordmarken Värdsarv eller inn i elgen og ulvens rike.

Ferierende på Äppelgården Luggerud har kort vei til bad og til skogen, for å plukke bær og sopp mm.

Du er velkommen.Website Builder drives av  Vistaprint