Äppelgården Luggerud, Hemaanet Bäckevarv - Nordmarken Värdsarv - MARKIR og SKIPREIER för FRED PÅ OG MED MODER JORD - POMOLOGI
Utkast til program:

Sykkelrittet FRED og KLIMA


Nedrustning ‒  Basisinntekt ‒ ‒ Nullutslipp ‒ Temperaturnedgang ‒ Klimabalanse

Bestill selv overnatting: Moss f.eks.: www.mossesia.no, Eidsberg, Mysen: https://www.restaurantfortet.no/overnatting,
Töckfors Vandrarhem www.turistgarden.com
Äppelgården Luggerud, Årjäng kommun: www.norfm.org
 

MANDAG den 6. august Sandefjord kl. 10.00 – 12.00 ‒ HIROSHIMADAGEN — Sandefjord Bibliotek.

10.00 Velkommen til Kultur, sykkel, fred og krigsseilerbyen 
         Sandefjord ved Bjørn Ole Gleditsch, Ordfører (Høyre).
10.15 Konsert ved elever fra Kulturskolen i Sandefjord.
11.00 Fred, nedrustning, basisinntekt, temperaturnedgang og             klimabalanse ved Erna Solberg, Statsminister.
11.30 Om Sykkelrittet FRED OG KLIMAved en representant for
         Sandefjord sykkelklubb
11.45 Slutt i Sandefjord Bibliotek.
12.15 Åpning av Sykkelrittet FRED OG KLIMA til Nordmarken 
         Symposiet 2018 ved Bjørn Ole Gleditsch, Ordfører
12.45 Blomsternedleggelse ved Krigsseilermonumentet foran 
         Sandefjord kirke.

TIRSDAG den 7. august ‒ Moss Bibliotek kl. 10.30 – 12.00

10.30 Velkommen til Moss ved Hanne Kristin Tollerud, Ordfører
         (Arbeiderpartiet).
11.00 Konsert ved elever fra Kulturskolen i Moss.
11.30 Om sykkelrittet FRED og KLIMA ved en representant fra 
         sykkelmiljøet.
11.55 Lykke til med Sykkelrittet FRED og KLIMA til Nordmarken 
         Symposiet 2018 ved Hanne Kristin Tollerud, Ordfører.
 
ONSDAG den 8. august ‒ Eidsberg Bibliotek kl. 10.30 – 12.00
 
10.30 Velkommen Eidsberg ved Erik Unaas, Ordfører (Høyre).
11.00 Om sykkelrittet FRED og KLIMA ved en representant fra 
         sykkelmiljøet.
11.30 Lykke til med sykkelrittet FRED og KLIMA til Nordmarken 
         Symposiet 2018 ved Erik Unaas, Ordfører.

TORSDAG den 9. august på Nagasakidagen kl. 08.00. Flaggheis på halv stang ved Forsamlingshemmet i Holmedal, for ofrene i Hiroshima, Nagasaki og for alt liv drept i kriger på Moder Jord
 
Kl. 08.00 Vi går Vandringsleden fra Miljöstasjon i Selen eller leden från Hajom skans med Holmedal Allmenna Idrottsällskap til Forsamlingshemmet i Holmedal – Kl. 09.00 vid ankomst av SykkelrittetFRED og KLIMA: Flagget heises til topps.
 
Kl. 9.00. Appell, bön och tal på Nagasakidagen for: Fred, nullutslipp og avskaffelse av atomvåpen innen år 2020 ved en representant for sykkelmiljøet, vid en representant för Holmedal Almänna Idrottssällskap och vid Rune Wallmyr, kyrkoherde Nordmarken Pastorat, Församlingspräst för Holmedal-Karlanda

Kl. 9.15 – 9.45 Kunstnerisk ved Birgitte Grimstad og Mikael Wiehe.

Arrangører: Sykkelrittet FRED og KLIMA, Nordahl Grieg Fredsfond www.fredsfond.info, Den elektroniske budstikka: VENNSKAP, Tusenårsmarsjen, Vestlandsreisa 2018: Fred på og med Moder JordÄppelgården Luggerudwww.norfm.org, Den elektroniske budstikka: IDUN, Visthuset bibliotek og arkiv, Nordmarken Värdsarv Vestfold og Verdensarven www.leidin.info, Den elektroniske budstikka: LEIDINNaturhumanistisk forbund, Stiftelsen Natur og Kultur og Årsskriftet Vintersolverv.
 
 





















Website Builder drives av  Vistaprint