Äppelgården Luggerud - Nordmarken i Värmland - FRED  NEDRUSTNING  KLIMABALANSE HISTORIE ARKEOLOGI POMOLOGI

Tusenårsforum V 2005Plakat fra møtet i Brukssalen ved Ørje bruk den 4. juni 2005.Plakat fra møtet i Forsamlingshemmet i Holmedal  den 5. juni 2005.

Website Builder drives av  Vistaprint