Äppelgården Luggerud, Hemaanet Bäckevarv - Nordmarken i Värmland - FRED ÅPENHET SAMHOLD - KLIMABALANSE SJØLBERGING ANSVAR  POMOLOGI

Tusenårsforum V 2005


Plakat fra møtet i Brukssalen ved Ørje bruk den 4. juni 2005.


Plakat fra møtet i Forsamlingshemmet i Holmedal  den 5. juni 2005.

Website Builder drives av  Vistaprint