Äppelgården Luggerud, Hemaanet Bäckevarv - Nordmarken Värdsarv - FRED ÅPENHET SAMHOLD - KLIMABALANSE SJØLBERGING ANSVAR  POMOLOGI
Boka: Vår nordlige dimensjon ble gitt ut i 2001 av Den norske Fredskomité med støtte fra Nordahl Grieg Fredsfond.
Website Builder drives av  Vistaprint