Äppelgården Luggerud - Nordmarken i Vermland - FRED - NEDRUSTNING og KLIMABALANSE - DELE og GAVEKRETSLØP

5. - 22. august   Bærhøst på Äppelgården Luggerud innen den demilitariserte sonen mellom Norge og Sverige i 1905. Gården ligger ii hemaanet Bäckevarv, Holmedal Socken, Nordmarken i Årjang kommu, Vermland.

I skogene kan du plukke blåbær, tyttrebær, krekling og andre vekster. I dette tidsrom tilbyr vi deg å delta i å høste gårdens avling av bær eller du kan plante dine egne bærbusker eller trær på et anvist sted.

Noen av stikkelsbær-, solbær og ripsbuskene blir hv ert år fredet. Disse bærene deler vi med våre venner fuglene. Nedfallsfrukt av epler deler gården også med elg og rådyr.

Âppelgården Luggerud verner om den naturhumanistiske kulturarven i samspillet mellom natur og kultur og utvikling gjennom forankring i dele og gave kretsløpet. På gården kan du hvile og hente deg inn. Har du lyst kan du delta i gårdens gjøremål. Gårdens gjøremål og oppgaver bygger på frivillighet og finner sted i et åpent kulturlandskap knyttet til skogen.

Ï Årjäng kommun i Blomskog og Holmedal socken ligger Nord-Europas største konsentrasjon av bergmalerier. I det gamle Markir vitner fornminne og de mange artefakter er gjenstander som forteller om teknologisk utviklingshistore eller symboler fra eldre landbrukende kulturer. Litteratur finnes i :Visthuset bibliotek og arkiv på gården.

Etter for mange dager med sol hilser gården vår venn regnet velkommen. Vi er takknemlig for at skogen, binder CO2, da vi i Mangårdsbygningen og 1700-tallsstugan på Kuel fyrer med ved.

Äppelgården Luggerud har vært en av flere Kärngård i Främtiden i våra hender i Sverige. Gården deler verdigrunnlag med Nordahl Grieg Fredsfond og Stiftelsen Natur og Kultur, Sekretariatet til nettverket: Fornybar framtid har tilhold på gården i sommerhalvåret fra vårjavndøgn til høstjavndøgn.

Gården har redskapssamlinger fra det naturhumanistiske landbruket.

Fra gården kan du tydelig stjernene på himmelen. Et universet der kulturene ga navn til stjernetegn og liv til fortellinger og stjernebilder på den nordlige og sørlige halvkule.

Månefasene er en reise fram til månekalenderen på Asberget i Tanum kommun i Bohuslän. På gården er det ikke fremmed å åpne døren og hilse månen før en går til ro gjennom søvnen  reiser i natten mot en ny dag i en fornybar framtid.

Âppelgården Luggerud og 1700-årsstuga på Kuel eies av Knut Vidar Paulsen.

I bekken som grenser til gården er det en kulp hvor du kan dukke deg. Det er ganvei til Bråtentjærnet, sykkelavstand til Struven og ikke langt til Holmedalssjøen vi har pil og buer, luftgevær, sykler, båt og kano til utlån hvis du ønsker å besøke bergmaleriene ved sjøsystemene i Nordmarken.

Du er velkommen til gården for å hvile, for å høste og bidra med ideer til gårdens videre utvikling.

Luggerud 3. august 2017.

Fornybar framtid, se venstre kolonne.

Høringsinnspillet: Forandring - Endringsplan, datert Sandefjord den 22.07 2017 ligger ute i venstre kolonne.

FNs 17. bærekraftsmål ligger ute i venstre kolonne


Äppelgården Luggerud i hemaanet Bäckevarv, Holmedal socken, Årjäng kommun i Vermland ligger innenfor den demilitariserte sonen mellom Norge og Sveriger fra 1905.

Gården virker for: FRED - NEDRUSTNING og KLIMABALANSE - har samlinger knyttet til HISTORIE- ARKEOLOGI og POLOMOGFI  som er en del av Årshjulet virksomhetens dele og gavekretsløp.

Mangårdsbygnaden har 6 (11) sengeplasser, 1700-stuga 4 (5), Visthuset 2 (3) og de tre buene Knusperud, Kjöksinngången og Hönshuset 5 (6) senger, tilsammen 17 (25) sengeplasser. Tilgangene stilles til disposisjon for de som deler gårdens verdigrunnlag og støtter arbeidet for arbeidet for en Fornybar framtid, vil fordype seg i temaer eller ønsker å disponere en skrivestue. Gården er tilhenger av å styrke omstillingen og omfordeling og anbefaler at delings- og gaveøkonomien innslag økes innen offentlig.og privat sektor for å styrke individenes verdighet, integritet og evne til å utvikle vennskap for å styrke fellesskap og enkeltmenneske famile, klan eller organisasjon.

Äppelgården Luggerud virker også for å:

  • Dele/beholde kunnskap rund frukttrær, bærbusker, høsting, lagring og tilberedning

  • Lage gode produkter av frukt og bær

  • Utvikling knyttet til FNs 17. bærekraftsmål og HUMANKIND 2060.

  • Klimabalanse med velferd og omsorg for alle i Norden, blant landene i Arktisk råd, OSSE og FN.

Overnatting på gården etter avtale. Nordahl Grieg Fredsfond, Tidemands gate 4, N-3211 Sandefjord mottar med takk gjerne gaver til virksomheten. Kontonummer 1645 04 80413, merk en eventuell gaveoversendelse: Nordahl Grieg Fredsfond.
 
Stiftelsen Natur og Kultur har gitt ut boka: Bäckevarv — förr och nu og medvirker i utgivelsen av den elektroniske Budstikka: Vennskap og årsskriftet: Vintersolverv.

Leder av virksomhetene er: Knut Vidar Paulsen, e-post:knutvidarpaulsen@gmail.com
 
Tlf. 0047 41 0 62 71.               

Gården arrangerer hvert år i september Äppelets dag.

Du er velkommen.


Fra Per Fredrik och Karolinersoldat Calle Hammars foredrag i Visthusbiblioteket den 22. juni 2014Boken: Bäckevarv - Dagligt liv förr och nu kr. 100,- selges fra Visthuset bibliotek och arkiv, av Galleri 38 på Bråten i Bäckevarv och på Cafe Vafflan i Karlanda.

I Bäckevarv. Dagligt liv förr och nu, forteller bidragyterne om livet i hemaanet.
 
Äppelgården Luggerud och stugan på Kuel
 
Kart over Bäckevarv fra 1800-tallet.

Tidligere eiere av Luggerud var Anna-Lisa og Erik Eriksson til 1939. Siste året rundt boende til 1965 var landtbrukare Ellen Erikson.

Vi overtok gården i 1981. Gro, Hans Arne, Knut Vidar, André, Tone og Silja, Philip og Isak, Leo og Agnes, mor Anne, Mary Ann og Gustav har deltatt i dugnadene.

Mangårdsbygnaden etter påbygget.
 
 
Fra en familesamling på tunet.

 
Mor Anne nyter nærhet til natur og kreatur, eple- og bærhage, stillhet og atmosfære.

På gården er det mange forskjellige markblomter, samt Ask, Eik, Lind, Lønn, Bjerk, Lærk, Furu, Gran, Hegg, Osp og Or m.fl. De gamle trærne beveger seg i vinden og mennesker, fugler og dyr har her gjennom århundrenene søkt ly og funnet fred og ro. 
 
 
Barnebarna Philip og Isak spenner buen.

År om annet arrangerer vi fjelltur i september til Tusenårsvarden  for en atomvåpenfri nordlig og sørlig halvkule, fred, nedrustning og konvertering for klimabalanse, velferd og omsorg for alle og overnatter på Skreolægeret i Valdres, to timers gange fra bilvei.


Utsikt fra Skreolægeret i Valdres. 
*
 
I gårdens lille urtehage henter vi vekster som setter smak til maten. Druene begynner å modnes i slutten av august, og äppelskörden foregår i september etter at rådyr og elg har spist sin del av nedfallsfrukten. Skörden gir oss god eplesider.

Vest-Värmland er et kanoeldorado og ørret finnes i vann. Du må kjøpe fiskekort for å fiske i Årjäng. Vi har kano og redningsvester til utlån.

Krepsefisket begynner 6. august og bukkejakta den 16. I oktober er gjedda fin og da pågår også elgjakta. Toppjakta varer ut januar. Ulv, rev, grevling og hare har hatt tilhold på gårdens tun, bever i bekken og gaupe er sett. 
Noen bønder får psykiske problemer som følge av deres buskap blir drept av ulv ved at de ikke gå over til naturhumanistisk drift med gjetere eller gjeterhunder.
Den naturhumanistiske etikken anerkjenner ulven som jeger og vi skal tilpasse oss en sameksistere
                                                                    med rovdyrene. 
 
Den 8 januar 2012 etterlot igjen ulven sitt tydelige fotavtrykk på Luggerud. 
Den er i likhet med med andre rovdyr nyfiken, men har ennå ikke våget å vise seg på tunet om dagen, når vi er der.

 
Elgen forsyner seg hver høst av eplene i hagen. Elger liker også å bade.

Fasilitetene i Mangårdsbygnaden er bra. Her er godt brønnvann, sykler til utlån og nærhet til bad. Luggerud har også et lite galleri.

Vi har gamle linredskaper, samlinger av gammel hesteredskap og utstillingslokaler på låven.

Stugan på Kuel og Luggerud er en del av Bäckevarv älglag, ligger innen grensene til Struven byalag og i Holmedal socken.

Vi finner glede i å dele gårdens  resurser med andre. Moder Jord har sterke røtter her og det drives et gift fritt jordbruk i Hemaanet..

Plakat utgitt i forbindelse med hundreårsmarkringen av den fredelige unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige i 1905.

Natur stemnininger på Luggerud gjennom året.

 
 
18 mai 2012

 
18 mai 2012

 
18 mai 2012

 
18 mai 2012

Morelltre i blomst 18 mai 2012

 
Epletre i knopp 18 mai 2012
 
Frukttrærne blomster

 
Fra hagen.
 
 
 
 
Maria nøllelblom i veikanten på Luggerudgata.
 
Høstfarger i hagen.
1700-tallsstugan på Kuel mkranset av Ospetrær  2. oktober 2011.
 
Visthusbiblioteket och arkiv med lønnetrør i syd for tunet 2. oktober 2011.

 
Etter at Asken har felt bladene 2. oktober 2011.
 
Mangårdsbygnaden omkranset av høstens farger.
 
Høstfarger 2. oktober 2011.

 
 Stedsnavnet Luggerud er knyttet til to gårder

(c) Stiftelsen Natur og Kultur

Redaktør: Knut Vidar Paulsen.

Website Builder drives av  Vistaprint