Äppelgården Luggerud, Hemaanet Bäckevarv - Nordmarken i Värmland - FRED ÅPENHET SAMHOLD - KLIMABALANSE SJØLBERGING ANSVAR  POMOLOGI

Äppelgården Luggerud i hemaanet Bäckevarv, Holmedal socken, Årjäng kommun i Värmland ligger innenfor den demilitariserte sonen mellom Norge og Sveriger fra 1905.

Årshjul 2018, Nordmarken Symposiet 2018, evenemang og dokument, se venstre kolonne. E-post: stnaku (a) gmail.com

Gårdens naturhumanistiske og helsefremmende virksomhet deler kunnskap og erfaringer knyttet til urter, frukttrær, bærbusker, høsting, konservering og anvender eldre produksjonsutstyr fra tidligere tiders naturhumanistiske landbruk.

Gode råvarer benyttes i sjølhusholdet og til gaver og virksomheten  for oss selv og andre fremmer kunnskap knyttet til: Fred, Åpenhet, Samhold - Klimabalanse, Sjølberging, Ansvar og Pomologi.

Gården er en del av Bäckevarv älglag. Jakt, slakt og stykking inngår i virksomheten. Pinnekjøtte av elg og lam, fenalår, fenabog, spekeskinke, spekeribbe og sorter av Värmlandskorv lages og er én del av matstellet.

Trenger du ro og hvile, ønsker å utvide din horisont i Visthuset bibliotek og arkiv, disponere én skrivestue, bruke gårdens sykler, kano og båt avtaler du bruk og overnatting. Du vil oppleve et vakkert natur og kulturlandskape, lære gamle driftsmåter eller dra på tur til fornminner innen Holmedal socken eller i Markir.

Gårens kano og båt er til utlån for de som vil ta seg fram ipå sjøsystemene i Årjäng kommun og besøke Nord-Europas største konsentrasjoner av bergmalerier

Venneforeningen Äppelgården Luggerud virksomhet gir deg nye impulser, der du lærer nye sammenhenger og ferdigheter.

Nordahl Grieg Fredsfond mottar gjerne gaver.
            
Äppegården Luggerud, Nordmarken Verdensarv och Venneföreningen Äppelgården Lugerud arrangerer på gården i 2018:

När äppelträden blommar - Fortellinger, Dagen til 1700-talls stugan på Kuels, Energiens dag, Landbrukets dag, Fortellinger i natten, Nordmarken Symposiet 2018 och Äppelets dag.


Fra Per Fredrik och Karolinersoldat Calle Hammars foredrag i Visthusbiblioteket den 22. juni 2014Boken: Bäckevarv - Dagligt liv förr och nu kr. 100,- selges fra Visthuset bibliotek och arkiv, av Galleri 38 på Bråten i Bäckevarv och på Cafe Vafflan i Karlanda.

I Bäckevarv. Dagligt liv förr och nu, forteller bidragyterne om livet i hemaanet.
 
Äppelgården Luggerud och stugan på Kuel
 
Kart over Bäckevarv fra 1800-tallet.

Tidligere eiere av Luggerud var Anna-Lisa og Erik Eriksson til 1939.

Siste året rundt boende til 1965 var landtbrukare Ellen Eriksson.

Vi overtok gården i 1981. Gro, Hans Arne, Knut Vidar, André, Tone og Silja, Philip og Isak, Leo og Agnes, mor Anne, Mary Ann og Gustav har deltatt i dugnadene.

Mangårdsbygnaden etter påbygget.
 
 
Fra en familesamling på tunet.

 
Mor Anne nyter nærhet til natur og kreatur, eple- og bærhage, stillhet og atmosfære.

Luggerud har mange forskjellige markblomter og kulturplanter fra 1800 och tidig 1900-tal, samt Ask, Eik, Lind, Lønn, Bjerk, Lærk, Furu, Gran, Hegg, Osp og Or m.fl.

De gamle trærne beveger seg i vinden og mennesker, fugler og dyr har her gjennom århundrenene søkt ly og funnet fred og ro. 
 
 
Barnebarna Philip og Isak spenner buen.

År om annet arrangerer vi fjelltur i september til Tusenårsvarden  for en atomvåpenfri nordlig og sørlig halvkule, fred, nedrustning og konvertering for klimabalanse, velferd og omsorg for alle og overnatter på Skreolægeret i Valdres, to timers gange fra bilvei.


Utsikt fra Skreolægeret i Valdres. 
*
I gårdens urtehage henter vi vekster som setter smak til maten.

Äppelskörden foregår i september etter at rådyr og elg har spist sin del av nedfallsfrukten. Skjörden gir god eplecider och vi har presse och deltar i Svenska mesterskapet i Musteri i Kivik.

Druene modnes i slutten av september.

Vest-Värmland er et kanoeldorado og ørret finnes i vann. Du må kjøpe fiskekort for å fiske i Årjäng.

Vi har sykler, kano, båt og redningsvester til utlån.


"Vildsvin har rapporterats från olika håll, även viss jakt førekommer. Även enstaka dov- och kronhjortar", melder Årjäng JVK i Nordmarksbygden 4. oktober 2017.

Naturhumanistisk drift med gjetere, gjeterhunder eller ved å anskaffe utgangssau som har beholdt sine gamle innstinkter og stiller seg i flokk for å beskytte lammene, når flokken angripes av rovdyr skal husdyrbruket ta i bruk og fase ut erstatningene innen 2020 til de bøndene som ikke vil gå over til n aturhumanistisk drift. .

Utgangssauen med de opprinnelige instinktene blir ikke desimert av rovdyr og kan sameksistert med rovdyr. Det viser et forsøksprosjekt fra slutten av 1980-tallet med tap av få dyr som levde i sameksistens med ulv, gaupe/lo, jerv og bjørn i Liane kommune i Nord-Trønderlag.

Den naturhumanistiske etikken anerkjenner ulven som jeger.

Driftsformene i husdyrbruket skal tilpasse seg rovdyrene for å sameksistere, men vi skal også jakte på dem.

Ulv, rev, grevling og hare har hatt tilhold på tunet på Äppelgården Luggerud. Vi har hatt bever i bekken og gaupe er sett. 

 Den 8 januar 2012 etterlot ulven sitt tydelige fotavtrykk på Luggerud.

Den er i likhet med med andre rovdyr nyfiken, men har ennå ikke våget å vise seg på tunet om dagen, når vi er på gården.

"På rovdjursfronten finns ett vargrevir troligen med föryngring, i västra Glaskogen, i Djurskog och övriga delar av kommunen (Årjäng) förekommer varg sporadiskt. Några familjegrupper av lo har konsentrerats och därtill en del ensamströvare, men det brister i rapporteringen. Därför blir det troligen ingen jakt på lo under vintern, detta pga för få konstaterade familjegrupper inom hela länet..

SVA är måna om att få in prover un der høsten s älgjakt om vi stöter på djur med de angivna symtomen på CWD. Gå gjerna in på Jordbruksverkets hemsida, www.jordbruksverket.se och läs om symtomen.

Älgstammen är ganska låg men det visar sig dock att den på många håll har ökat. Under våren 2017 utfördes spillningsinventering över i stort sett hela området. Viktigt är att inte skjuta mer vuxna än kalvar, om så sker, tar vi av kapitalet. Alltså, skjut kalv och yngre djur och spara de produktiva korna och även de något större tjurarna. Det har rappporterats om flera stora tjurar. Spara även de vita älgarna.

Rådjuren fortsätter att öka, det är nu god tillgång på de flesta ställen. Kan mycket väl bero på minskad to-förekomst. Även att många, särskilt yngre, jägare ägnar sig åt att skjuta och fånga räv.

Skogsfågelen verkar ha haft en god förynggring. På sina håll finns frilevande fasaner som kläckt fram egna kullar", skriver Årjäng JVK den 4. oktober 2017 i avisa: Nordmarksbygden.

 
Elgen forsyner seg hver høst av eplene i hagen. Elger liker også å bade.

Krepsefisket begynner 6. august og bukkejakta den 16.

I oktober er gjedda fin, og da pågår også elgjakta. Toppjakta varer ut januar.

Fasilitetene i Mangårdsbygnaden er bra. Her er godt borevann og  brønnvann.

Vi har som tidligere nevnt sykler, kano, båt og redningsvester til utlån og nærhet til bad.

Luggerud har et lite galleri og et større utstillingslokale for utstillinger,  foredrag eller  dans på låven.

Vi har gamle linredskaper og samlinger av gammel hesteredskap.

1700-tallstugan på Kuel og Luggerud er en del av Bäckevarv älglag, ligger innen grensene til Struven byalag og i Holmedal socken.

Vi finner glede i å dele gårdens  resurser med andre.

Moder Jord har sterke røtter her, og det drives et gift fritt jordbruk i Hemaanet..

Plakat utgitt i forbindelse med hundreårsmarkringen av den fredelige unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige i 1905.

Natur stemnininger på Luggerud gjennom året.

 
 
18 mai 2012

 
18 mai 2012

 
18 mai 2012

 
18 mai 2012

Morelltre i blomst 18 mai 2012

 
Epletre i knopp 18 mai 2012
 
Frukttrærne blomster

 
Fra hagen.
 
 
 
 
Maria nøllelblom i veikanten på Luggerudgata.
 
Høstfarger i hagen.
Stugan från 1799 på Kuel omkranset av Ospetrær den  2. oktober 2011.
 
Visthuset biblioteket och arkiv med lønnetrør i syd for tunet den  2. oktober 2011.

 
Etter at Asken har felt bladene den 2. oktober 2011.
 
Mangårdsbygnaden omkranset av høstens farger.
Høstfarger 2. oktober 2011.

 
 Luggerud er en rydningsgård trolig fra 1250-tallet. 


Stiftelsen Natur og Kultur har prøvd å komme i kontakt med samtlige rettighetshavere.
Henvendelser vedrørende rettigheter kontakt:
Stiftelsen Natur og Kultur, Tidemands gate 4, N-3211 Sandefjord

(c) Stiftelsen Natur og Kultur

Trädgårdsmestare:och redaktör Knut Vidar Paulsen.
Emblemet til Stiftelsen Natur og Kultur
Website Builder drives av  Vistaprint