Äppelgården Luggerud - Nordmarken i Värmland - FRED  NEDRUSTNING  KLIMABALANSE HISTORIE ARKEOLOGI POMOLOGI
Utkast til program: Nordmarken Symposiet 2018, se venstre kolonne

Vi gratulerer ICAN med Nobel Fredspris

En kilde til sjølråderett med omfordeling av rikdom, nedrustning, klimabalanse, nordisk alliansefrihet, nasjonal suverenitet, autonomi og sunn mat i en naturhumanistisk framtid, se ÅPENT BREV 18.10.2017 i venstre kolonne ved å gå inn på

Høringsinnspillet:

Naturhumanistisk framtid - Humankind 2018: Fred - Nedrustning - Klimaballanse. Endringsplan med tillitsskapende tiltak 2017 til 2030, datert Luggerud 30.09.2017 ligger ute i venstre kolonne.

Naturhumanistisk framtid av 30.09.2017 se venstre kolonne.

FNs 17. bærekraftsmål ligger ute i venstre kolonne.

Äppelgården Luggerud i hemaanet Bäckevarv, Holmedal socken, Årjäng kommun i Värmland ligger innenfor den demilitariserte sonen mellom Norge og Sveriger fra 1905 og virker for fred - nedrustning - klimabalanse i en grønn, blå og rød bølge for en naturhumanistisk framtid.

Vi ønsker også å dele/beholde kunnskap knyttet til frukttrær, bærbusker, høsting, konservering og tilberedning, for å fremme og lage gode produkter av frukt og bær.

Mangårdsbygnaden har 6 (11) sengeplasser, 1700-tallstugan på Kuel 4 (5), Visthuset bibliotek och arkiv 2 (3) og de tre buene Knusperud, Fastustugan og Hönshuset 5 (6) senger, tilsammen 17 (25) sengeplasser basert på sjølhushold.

Trenger du ro og hvile, vil fordype seg i temaer, benytte biblioteket og arkivet, ønske om å disponere en skrivestue eller delta i gårdens gjøremål er du velkommen. Du kan overnatte gratis hvis du deltar i gårdens gjøremål ellers er vi takknemlig for en gave på 50 kroner per seng for døgnet til Nordahl Grieg Fredsfond.

Overnatting på gården etter avtale med eier Knut Vidar Paulsen, e-post:knutvidarpaulsen@gmail.com    Tlf. 0047 41 0 62 71.              
Gården står bak Nordmarken Symposiet og Äppelets Dag i september..


Fra Per Fredrik och Karolinersoldat Calle Hammars foredrag i Visthusbiblioteket den 22. juni 2014Boken: Bäckevarv - Dagligt liv förr och nu kr. 100,- selges fra Visthuset bibliotek och arkiv, av Galleri 38 på Bråten i Bäckevarv och på Cafe Vafflan i Karlanda.

I Bäckevarv. Dagligt liv förr och nu, forteller bidragyterne om livet i hemaanet.
 
Äppelgården Luggerud och stugan på Kuel
 
Kart over Bäckevarv fra 1800-tallet.

Tidligere eiere av Luggerud var Anna-Lisa og Erik Eriksson til 1939. Siste året rundt boende til 1965 var landtbrukare Ellen Erikson.

Vi overtok gården i 1981. Gro, Hans Arne, Knut Vidar, André, Tone og Silja, Philip og Isak, Leo og Agnes, mor Anne, Mary Ann og Gustav har deltatt i dugnadene.

Mangårdsbygnaden etter påbygget.
 
 
Fra en familesamling på tunet.

 
Mor Anne nyter nærhet til natur og kreatur, eple- og bærhage, stillhet og atmosfære.

På gården er det mange forskjellige markblomter, samt Ask, Eik, Lind, Lønn, Bjerk, Lærk, Furu, Gran, Hegg, Osp og Or m.fl. De gamle trærne beveger seg i vinden og mennesker, fugler og dyr har her gjennom århundrenene søkt ly og funnet fred og ro. 
 
 
Barnebarna Philip og Isak spenner buen.

År om annet arrangerer vi fjelltur i september til Tusenårsvarden  for en atomvåpenfri nordlig og sørlig halvkule, fred, nedrustning og konvertering for klimabalanse, velferd og omsorg for alle og overnatter på Skreolægeret i Valdres, to timers gange fra bilvei.


Utsikt fra Skreolægeret i Valdres. 
*
I gårdens lille urtehage henter vi vekster som setter smak til maten. Druene begynner å modnes i slutten av august, og äppelskörden foregår i september etter at rådyr og elg har spist sin del av nedfallsfrukten. Skjörden gir oss god eplecider.

Vest-Värmland er et kanoeldorado og ørret finnes i vann. Du må kjøpe fiskekort for å fiske i Årjäng. Vi har kano, båt og redningsvester til utlån.


"Vildsvin har rapporterats från olika håll, även viss jakt førekommer. Även enstaka dov- och kronhjortar", melder Årjäng JVK i Nordmarksbygden 4. oktober 2017.

Noen bønder får psykiske problemer som følge av deres buskap blir drept av ulv. De bør gå over til naturhumanistisk drift med gjetere, gjeterhunder eller anskaffe utgangssau som stiller seg i flokk for å beskytte lammene, når flokken angripes av ulv. Denne sauerasen har beholdt de opprinnelige instinktene og har sameksistert med tap av få dyr fra budskapen i sameksistens med ulv, gaupe/lo, jerv og bjørn i Liane kommune i Nord-Trønderlag.

Den naturhumanistiske etikken anerkjenner ulven som jeger og driftsformene i husdyrbruket skal tilpasse oss for å sameksistere med rovdyr.

Ulv, rev, grevling og hare har hatt tilhold på gårdens tun, bever i bekken og gaupe er sett. 

Noen bønder får psykiske problemer som følge av deres buskap blir drept av ulv ved at de ikke gå over til naturhumanistisk drift med gjetere eller gjeterhunder.

Den naturhumanistiske etikken anerkjenner ulven som jeger og vi skal tilpasse oss en sameksistere med rovdyrene.

 Den 8 januar 2012 etterlot igjen ulven sitt tydelige fotavtrykk på Luggerud. 
Den er i likhet med med andre rovdyr nyfiken, men har ennå ikke våget å vise seg på tunet om dagen, når vi er her.

"På rovdjursfronten finns ett vargrevir troligen med föryngring, i västra Glaskogen, i Djurskog och övriga delar av kommunen (Årjäng) förekommer varg sporadiskt. Några familjegrupper av lo har konsentrerats och därtill en del ensamströvare, men det brister i rapporteringen. Därför blir det troligen ingen jakt på lo under vintern, detta pga för få konstaterade familjegrupper inom hela länet..

SVA är måna om att få in prover un der høsten s älgjakt om vi stöter på djur med de angivna symtomen på CWD. Gå gjerna in på Jordbruksverkets hemsida, www.jordbruksverket.se och läs om symtomen.

Älgstammen är ganska låg men det visar sig dock att den på många håll har ökat. Under våren 2017 utfördes spillningsinventering över i stort sett hela området. Viktigt är att inte skjuta mer vuxna än kalvar, om så sker, tar vi av kapitalet. Alltså, skjut kalv och yngre djur och spara de produktiva korna och även de något större tjurarna. Det har rappporterats om flera stora tjurar. Spara även de vita älgarna.

Rådjuren fortsätter att öka, det är nu god tillgång på de flesta ställen. Kan mycket väl bero på minskad to-förekomst. Även att många, särskilt yngre, jägare ägnar sig åt att skjuta och fånga räv.

Skogsfågelen verkar ha haft en god förynggring. På sina håll finns frilevande fasaner som kläckt fram egna kullar", skriver Årjäng JVK den 4. oktober 2017 i Nordmarksbygden.
 
Elgen forsyner seg hver høst av eplene i hagen. Elger liker også å bade.


Krepsefisket begynner 6. august og bukkejakta den 16. I oktober er gjedda fin og da pågår også elgjakta. Toppjakta varer ut januar.

Fasilitetene i Mangårdsbygnaden er bra. Her er godt brønnvann, sykler til utlån og nærhet til bad. Luggerud har også et lite galleri.

Vi har gamle linredskaper, samlinger av gammel hesteredskap og utstillingslokaler på låven.

Stugan på Kuel og Luggerud er en del av Bäckevarv älglag, ligger innen grensene til Struven byalag og i Holmedal socken.

Vi finner glede i å dele gårdens  resurser med andre. Moder Jord har sterke røtter her og det drives et gift fritt jordbruk i Hemaanet..

Plakat utgitt i forbindelse med hundreårsmarkringen av den fredelige unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige i 1905.

Natur stemnininger på Luggerud gjennom året.

 
 
18 mai 2012

 
18 mai 2012

 
18 mai 2012

 
18 mai 2012

Morelltre i blomst 18 mai 2012

 
Epletre i knopp 18 mai 2012
 
Frukttrærne blomster

 
Fra hagen.
 
 
 
 
Maria nøllelblom i veikanten på Luggerudgata.
 
Høstfarger i hagen.
1700-tallsstugan på Kuel mkranset av Ospetrær  2. oktober 2011.
 
Visthusbiblioteket och arkiv med lønnetrør i syd for tunet 2. oktober 2011.

 
Etter at Asken har felt bladene 2. oktober 2011.
 
Mangårdsbygnaden omkranset av høstens farger.
 
Høstfarger 2. oktober 2011.

 
 Stedsnavnet Luggerud er knyttet til to gårder

(c) Stiftelsen Natur og Kultur

Trädgårdsmestare: Knut Vidar Paulsen.

Website Builder drives av  Vistaprint