Äppelgården Luggerud, Hemaanet Bäckevarv - Nordmarkens Värdsarv - FRED - KARBONBALANSE og KLIMA -  FORTELLINGER og POMOLOGI

Äppelgården Luggerud med Visthuset bibliotek och arkiv, samt Stugan på Kuel er en del av Nordmarken Värdsarv och ligger i  Hemaanet Bäckevarv, Holmedal socken, Årjäng kommun i Värmland innenfor Den demilitariserte sonen mellom Norge og Sverige fra 1905.

Markblomster finnes på gården sammen med kulturplanter fra 1800 og 1900-tallet.  Her er 28 forskjellige sorter av värmlanska äppelträd, hvalnøtt-trær, stikkelsbær (krusbär), solbær (sorta vinbär), rips (røda vinbär) og bringebær (hallon), samt druesorten Zilga mm..

Gården har Ask, Eik, Lind, Lønn, Bjerk, Lerk, Furu, Gran, Hegg, Osp og Or m.fl.

Jorden og skogen gir her mennesker, fugler og dyr gode leveforhold. Duen med talesymbol er fra en helleristning i jegersteinalder. Dette vakre symbolet er risset inn i en berghelle i Eastern, Woodland, East Missouri, USA. Talesymbolet minner oss om at det frie ord i fortid, i samtid og i framtid er en del av sammen-hengene mellom natur og kultur.Fra Per Fredrik och Karolinersoldat Calle Hammars foredrag i Visthusbiblioteket den 22. juni 2014Boken: Bäckevarv - Dagligt liv förr och nu kr. 100,- selges på Thorills café i Bäckevarv.

Boken forteller om livet i Bäckevarv, historier og hendelser


Mangårdsbygnaden etter påbygget.
 
 
Fra familesamling på tunet.

 
Mor Anne nyter nærhet til natur og kreatur, eple- og bærhage, stillhet og atmosfære. 
 
Barnebarna Philip og Isak spenner buen.


"Vildsvin har rapporterats från olika håll, även viss jakt førekommer. Även enstaka dov- och kronhjortar", melder Årjäng JVK i Nordmarksbygden 4. oktober 2017.

Utgangssau stiller seg som moskusen i ring for å beskytte lammene, når de angripes av rovdyr. En annen løsning er gjetere og gjeterhunder. 


Kan driftsformene i husdyrbruket sameksistere med rovdyr?

Ulv, rev, grevling og hare har hatt tilhold på tunet på Luggerud. 

Bever har hatt tilhold i bekken, gaupe er sett innen markene til Liane JVO. Ulv er hørt i Struven JVO.  Men hvor er bjørnen og kongeørnen?

Den 8 januar 2012 var ulvens fottrykk tydelige i snøen.

Den er nyfiken, men er ikke sett om dagen på tunet. 
 *

"På rovdjursfronten finns ett vargrevir troligen med föryngring, i västra Glaskogen, i Djurskog och övriga delar av kommunen (Årjäng) förekommer varg sporadiskt. Några familjegrupper av lo har konsentrerats och därtill en del ensamströvare, men det brister i rapporteringen. Därför blir det troligen ingen jakt på lo under vintern, detta pga för få konstaterade familjegrupper inom hela länet..

SVA är måna om att få in prover un der høstens älgjakt om vi stöter på djur med de angivna symtomen på CWD. Gå gjerna in på Jordbruksverkets hemsida, www.jordbruksverket.se och läs om symtomen.

Älgstammen är ganska låg men det visar sig dock att den på många håll har ökat. Under våren 2017 utfördes spillningsinventering över i stort sett hela området. Viktigt är att inte skjuta mer vuxna än kalvar, om så sker, tar vi av kapitalet. Alltså, skjut kalv och yngre djur och spara de produktiva korna och även de något större tjurarna. Det har rappporterats om flera stora tjurar. Spara även de vita älgarna.

Rådjuren fortsätter att öka, det är nu god tillgång på de flesta ställen. Kan mycket väl bero på minskad lo-förekomst. Även att många, särskilt yngre, jägare ägnar sig åt att skjuta och fånga räv.

Skogsfågelen verkar ha haft en god förynggring. På sina håll finns frilevande fasaner som kläckt fram egna kullar", skriver Årjäng JVK den 4. oktober 2017 i avisa: Nordmarksbygden.

 
Elgen forsyner seg hver høst av eplene i hagen, og elg liker også å bade.


Plakat utgitt i forbindelse med hundreårsmarkeringen av den fredelige unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige i 1905.

Luggerud gjennom året

 
 
18 mai 2012

 
18 mai 2012

 
18 mai 2012

 
18 mai 2012

Morelltre i blomst 18 mai 2012

 
Epletre i knopp 18 mai 2012
 
Frukttrærne blomster

 
Fra hagen.
 
 
 
 
Maria nøllelblom i veikanten på Luggerudgata.
 
Høstfarger i hagen.
Stugan på Kuel (1799) omkranset av Ospetrær den  2. oktober 2011.
 
Visthuset den  2. oktober 2011.

 
Etter at Asken har felt bladene den 2. oktober 2011.
 
Mangårdsbygnaden omkranset av høstens farger.

Høstfarger 2. oktober 2011.

 
 Luggerud er en rydningsgård.  


Stiftelsen Natur og Kultur har prøvd å komme i kontakt med samtlige rettighetshavere.
Henvendelser vedrørende rettigheter kontakt:
Stiftelsen Natur og Kultur, Tidemands gate 4, N-3211 Sandefjord

(c) Stiftelsen Natur og Kultur

Redaktør Knut Vidar Paulsen.
Emblemet til Stiftelsen Natur og Kultur
Website Builder drives av  Vistaprint