Äppelgården Luggerud - Hemaanet Bäckevarv - Nordmarken Värdsarv - FRED PÅ OG MED MODER JORD  - KARBONBALANSE - POMOLOGI
Verksamhetsberettelse för Bäckevarvs älgjaktsområde
Verksamhetsåret 2012-2013
 
Styrelsen har under året bestått av följande medlemmar:
                      Ordförande Sune Hermansson
                      Kassör Knut Jansson
                      Sekreterare Einar Skoglund
                      Övriga ledamöter Morgan Olsson och Johan Olsson
                      Suppleant Sven-Olov Öqvist
 
Revisor har varit Karin Olsson
 
Ledamöter til jaktvårdskretsen och til möter i Blomskog Älgskötselsområde har varit Morgan Olsson, Johan Olsson och Sune Hermansson.
 
Ägjaktsområdet hadde årsmöte 2012-08-12 kl. 16.00 i Svenstua, Hembygdsgården, Holmedal.
 
Tilldelat licens för jakten 2012 var 4 djur, varav 2 vuxna.
Det blev jagat måndag 15. oktober och påföljande 4 dagar.
Resultatet av årets jakt var 1 tjur, 1 ko och 1 kalv.
 
Under jaktåret 1. juli 2012 – 30. juni har ingen älg trafikdödats
 
Bäckevarv 2013-06-30
 
Sune Hermansson                                      Knut Jansson
Morgan Olsson                                          Johan Olsson
Einar Skoglund
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint