Äppelgården Luggerud - Hemaanet Bäckevarv - Nordmarken Värdsarv - FRED PÅ OG MED MODER JORD  - KARBONBALANSE - POMOLOGI

Axel & Esters släkt.

Av Annica Knudsen

Denna berättelse har jag kunnat skriva genom att jag samlat på mig information dels genom släktforskningsarkivet och att jag pratat med  släktingar. Faster Marianne och min farfars kusin Gustaf  på Hagalund och Esters syster Svea har varit viktiga källor.

 
Jag börjar berättelsen på Axels mors sida och sedan hans fars. Sedan kommer Esters båda sidor. Dessa flätas sedan ihop och kan läsas av hans barn, barnbarn och barnbarnsbarn.
 

Axels mors släkt.

Axels morfars far Olof Ersson föds i Selen den 14 april år 1800. Hans föräldrar hette Erik Olsson f. 1774 och Elin Ersdotter f. 1777.
Han gifter sig  med Kerstin Larsdotter från Hällerserud och hennes föräldrar heter Lars Larsson f.1766 och Karin Andersdotter f. 1763.
Olof och Kerstin bosätter sig i Selen och får tre barn, Anna f. 1824, Anders f. 1826, Kajsa f. 1829 men hon dör 1837,Ingeborg f. 1833 men även hon dör, samma år hon föds. Sist föds Erik f. 12 april 1834.

Hans mor Kerstin avlider den 9 december år 1834 endast 30 år gammal och Erik har då inte hunnit fylla 1 år.
 
Hela tiden har familjen bott i Selen  men 1837 flyttar Olof och Erik d.y. och Olofs föräldrar Erik d.ä. och Elin till Hällerserud. I husförhörslängden står att Erik d.ä. är "utfattig" och Elin är "sjuklig".
Där träffar Erik d.y.  senare Christina som är född 4 januari 1836.  Hon är född på gården Grönnäs i Hällerserud.

År 1861 när Christina är 25  och Erik 26 år gifter de sig den 19 januari i Holmedals kyrka. 24 april 1867 föds deras första dotter Anna Maria i Hällerserud. Drygt två år senare, den 29 mars 1869 får Anna Maria en bror som får namnet Anders. Endast 35 år gammal, den 18 mars 1871 dör deras mor Christina av lungsot.  Kort därefter, den 9 april samma år dör även Anders endast 2 år gammal. Kanske blev han smittad av sin mor?

Nu är Erik änkling och ensam med sin dotter Anna Maria.
 
Enligt husförhörslängderna så flyttar Erik med sin dotter som då är 5 år, till Luggerud i Bäckevarv den 17 november 1872. Vilken av stugorna vet jag inte, men Erik gifter om sig med Maria Eriksdotter den 18 februari 1873 och hon är från gården Kullen så kanske var det till den stugan han flyttade. Maria är född den 23 december 1829 och är alltså 4 år äldre än Erik. Hennes föräldrar heter Erik Svensson f. 1794 och Sara Nilsdotter f. 1790. Sara avlider 1841 endast 52 år gammal och Maria är då 22 år.

Erik och Maria får inga barn tillsammans.

Eriks dotter Anna Maria ska senare gifta sej med Ludvig Oskarsson.
 

Axels fars släkt.

Farfarsfar till Axel hette Anders Larsson och föddes den 5 juli 1807. Hans föräldrar hette Lars Ersson f. 1755 och Ingegerd Andersdotter f. 1756, båda i Bäckevarv.

I husförhörslängden står det att Anders "hörer litet".
Anders var tvilling med Cattarina som var född dagen efter honom.
Hon gifter sig och bosätter sig i Bäckevarv.
 
Anders gifter sig någon gång mellan åren 1830-1833 med Lisa Svensdotter, född den 1 juli 1810 i Bäckevarv. Deras första son Oscar föds den 19 februari 1834 i Bäckevarv. Oscar får sedan fyra syskon.
Anna Maja f. 5 december 1838. Hon gifter sig 1862 med Christoffer Hansson och 1864 får de Augusta Emilia. De flyttar till Norge två år därefter.

1840 flyttar Oscar och Lisa med familjen till södra Fors Karlanda och där föds de andra syskonen  Fredrik f. 4 februari 1842,

Sven Ludvig f. 7 mars 1845 men han dör 1846 knappt ett år gammal. Yngsta syskonet heter Leonard och föds den 22 augusti 1848. Någon gång mellan 1861-1868 flyttar de till Rössbyn och troligtvis till gården Stora Tippen. Oscars far avlider 1868.
 
Oscar reser senare till Norge för att arbeta och där träffar han Karin Alette Andersdotter  f. 1835 i Moss, Norge.  De gifter sig år 1857, troligtvis i Norge. Hennes släkt har jag inte lyckats spåra på grund av att arkivet brann under  kriget. De bosätter sig i Norge där de två första barnen föds,

Anders August f. 19 februari 1858 och Ludvig Anton som är född den
7 november 1859. I husförhörslängden står att Anders är "sjuklig".
 
De flyttar tillbaka till Sverige 1862 och resten av barnen föds på Oscars föräldragård Stora Tippen  i Rössbyn, en gård som kom i släktens ägo när Axels farfarsfarfar Lars Ersson köpte den.  Där föds barnen

Hans Fredrik 3 juni 1862, Karl Johan 3 april 1865, Elisa Kristina 30 juli 1867 men hon avlider 1879, Gustaf Ferdinand 4 maj 1870, Ingeborg Matilda 7 januari 1873, Erik Alfred 5 maj 1875 och Anna Gustava 16 april 1878. Minsta pojken Erik drunknar i sjön Struven vid en timmerflottning den 11 juni 1886 endast 11 år gammal. Oscars mamma Lisa bor hos dem fram till sin död.

1912 avlider barnens mamma Karin av hjärnblödning, hon är då 50 år.
 
Åt Anders som är den äldste i  barnaskaran byggs en mindre stuga ca 100 meter från den stora och där bor han tills han är ca 40 år. Ingen av stugorna finns kvar idag.
 
Fredrik gifter sig den 28 maj 1904 med Maria Abelsdotter, även kallad "Mari på stôga". De får fyra barn, Dagmar, Agda, Karl och Oskar.
                                                                                          
Karl gifter sej aldrig och 1895 bygger han gården Hagalund i Rössbyn av ”dom bästa bräderna” från Stora Tippen. Han bosätter sig där tillsammans med sina ogifta systrar Ingeborg och Elisa. Systern Gustava bor också där innan hon gifter sig. Karl råkar ut för två olyckor som gör honom blind. Första olyckan sker när en häst sparkar honom på ögat och den andra händer i vedskjulet där han får en träflis i det andra.
 
Gustaf träffar Beda Nilsdotter från Bäckevarv och enligt kyrkböckerna så ska de gifta sig 1897 men hon avlider samma år. Han gifter sig senare med Alida Andersdotter och de får barnen Karl, Einar och Erik.
 
Gustava gifter sig med Erik Edvinsson från Gödalen i Bäckevarv.
De bosätter sig i Årjäng där deras två söner, Gustaf och Herbert föds.
 
När Ludvig är 33 år, närmare bestämt den 11 November 1892 gifter han om sig med Eugenia Eriksdotter, född den 10 februari 1864 i Selen. Hennes far heter Erik Olofsson och var kyrkvärd i Holmedals kyrka, och hennes mor var Böret Danielsdotter. Eriks föräldrar hette Olof Ersson och Kerstin Larsdotter. Olof ägde gårdarna Bråten, Sand och Lund i Bäckevarv. Det är här gården Lund kommer in i släktens ägo när Ludvig och Eugenia övertar den av hennes far.
.
27 juni 1897 föds Ludvigs och Eugenias första barn, en dotter som får namnet Asta. 20 juni 1899 får hon en syster som heter Agnes. 11 augusti samma år dör Eugenia endast 35 år gammal. Den 27 januari år 1900 dör även lilla Agnes. Det står inget i dödböckerna vad de dog av.
 
Nu är det bara Ludvig och 2-åriga Asta som är kvar av familjen.
Knappt ett år därefter, 31 oktober 1900 gifter Ludvig om sej med Anna Maria från Kullen som då är 33 år. De bor kvar på Lund och  Axel övertar den senare.
 

Här flätas Axels båda led samman.

Den 5 februari 1902 föder Anna Maria ett döfött gossebarn, men endast 11 månader därefter föds Axel den 25 december samma år.
25 maj år 1904 får de en syster som döps till Anna. I husförhörslängden står det att ingen av barnen är döpta. År 1912 dör Ludvigs mor i hjärnblödning. Axel är då 9 år gammal.

Asta gifter sig med Torsten Carlsson och de får sju barn tillsammans, Börje, Birgit, Barbro, Karin, Knut, Erik och Helge.

Anna gifter sig med Erik Olsson från Åsen i Selen. Deras barn är Rut, Märta, Gunnar, Rune och Gunnel.
 
Här ska senare Axels led flätas ihop med Esters. De gifter sig i Silbodals prästgård på påskafton 1934. Axel är då 31 år och Ester 24.
 
Esters mors släkt.

Ledet på hennes mors sida är svårt att få uppgifter om eftersom de försvann under kriget. Hennes mormor Anne Martine Ranke var född 1848. Hon kom från en gård i Halden som heter Rankegården. 
Hon gifter sig med sjömannen Lauritz Larsen, han också född 1848 men han dör ung.

Deras barn är Helga, som i unga år reser till Amerika, Borghild som gifter sig med Adolf Kristiansson. Han jobbar på en resväsksfabrik som heter "Kofforten". De andra i skaran heter Emilius, Einar som båda dog unga och Rudolf som också var sjöman och han bosätter sig sedan i Rjukan. Detta är alltså syskon till Esters mor Ludvike, född Larsen.

Hon är född 19 september 1880 i Tistedalen men hennes mor blir änka tidigt och Ludvike och Rudolf blir omhändertagna eftersom hon inte klarar att ha alla barnen själv. De kommer till ett barnlöst par som bor på ett ställe kallat Backen. Här träffar hon sedan Helmer när han arbetar i närheten.
 
 
Esters fars släkt.

Esters farfar, Anders Haraldsson var född i Båstnäs Fågelvik den 4 maj 1826. Hans föräldrar heter Harald Persson f. 1796 och Elin Andersdotter

f. 1793. Anders var gifter sig två gånger och den första hustrun hette Elisabet Ivarsdotter. Hon är född den 3 januari 1827 i Ödemark Norge.

De gifter sig och första dottern Clara föds den 12 augusti 1855.
Deras andra dotter Lisa föds den 16 september 1858 men hon avlider dagen efter. Sedan får de en son den 7 februari 1861 som  döps till Vilhelm men han får inte heller leva utan dör 1 april samma år.

De får yttligare tre barn tillsammans, en son som föds den 24 augusti 1862 och som också döps till Vilhelm, Johanna född den 2 juni 1866
och Matilda kallad "Tilda" som är född 4 februari år 1870. Fura år därefter, 15 november 1874 när deras mor Elisabet är 47 år avlider hon.
 
Anders står nu ensam med tre små barn.

Han gifter om sig den 30 augusti år 1877 med Anna Maria Olsdotter hon också från Norge. Hon är född 16 februari 1836.De får två barn tillsammans, sex och en halv månad  efter bröllopet närmare bestämt den 14 mars 1878 föder hon deras dotter Josefina.

Sist i barnaskaran blir Olof Helmer som föds den 25 februari 1880.
Clara utvandrar år 1878 till Norge blott 23 år gammal.

Vilhelm reser till Norge som 13 åring och han tar sig senare efternamnet Vestblad. Josefina gifter sig med Johan Ludvig Jakobsson och bosätter sig i Båstnäs. De får åtta barn, Selma Maria f. 1901, Johan Albert f. 1903.

Ellen Josefina f. 1905, Alfred Erling f. 1907, Anna Viola f. 1909,
Elsa Elisabet f. 1912, Rut Ottilia f. 1914 och Harald Paul f. 1917.
 
Helmer gifter sig  med Ludvike Larsen och här flätas Axels och Esters led samman. Bröllopet står i Aremarks kyrka i Örje den 11 mars 1901.

De är båda då 20 år gamla.
 
De bosätter sig först i Dammyren där även Helmers föräldrar och hans syster "Tilda" med familj bor.

Där föds Dagny den 14 juni 1901. Sedan köper de huset i Kjönnemyra i Båstnäs och där har de 2-3 kor och en häst. Helmer arbetar på ett sågverk och barnen fick gå en halvmil genom skogen till skolan i Båstnäs.  Arvid Martinus 22 januari 1903, Erik 22 mars 1905, Melker 3 januari 1908, Ester 26 januari 1910, Signe 15 februari 1912, Svea Hellen 9 juni 1914 och Lars Henry född den 18 januari 1917.

Familjen flyttar till Nössemark. Gården heter Ögården och ligger i Kölviken. Där är Tora Linnéa född 10 juni 1920. Där bor de bara tre år innan de flyttar till Långelanda där Helmer och Ludvike arrenderar en gård som ligger nära tingshuset.

Jag kommer själv ihåg att min farmor berättade att de sålde kaffe och bullar när det var ting.

De äldsta av syskonen, Dagny och Arvid gifter sig inte och dör 1983 resp. 1931.

Erik gifter sig med Linnéa Gustafsson.De får en son som heter Sven-Erik.

Melker gifter sig med Hildur Jansson och de får dottern Helena.
Signe gifter sig med Ossian Berge och får barnen Lars och Ingrid.
Svea gifter sig med Anders Wikeberg. De får fyra barn , Göran, Anne-Marie, Margareta och Kerstin.

Lars gifter sig med Anna Clara Eriksson och de får sonen  Anders.
Tora Gifter sig med Oscar Åhs. De får två döttrar som heter Gunhild och Maj-Lis.

Ester är född emellan Melker och signe.
 
På äldre dar köper Helmer och Ludvike ett hus i Huken där de bor kvar resten av sitt liv.

Ludvike dör 1953, 73 år gammal och Helmer 1965, vid 85 års ålder.

Deras son Erik övertar sedan huset och därefter hans son Sven-Erik.

Website Builder drives av  Vistaprint