Äppelgården Luggerud - Hemaanet Bäckevarv - Nordmarken Värdsarv - FRED PÅ OG MED MODER JORD  - KARBONBALANSE - POMOLOGI

Flyktningerutene over Rømskog


I området rundt Rømungen i Rømskog og Östervallskog var det særlig stor flyktningetrafikk. Flåtasetra var et viktig punkt, for hit var det vei og kort avstand til den avsidesliggende gården Römungsnäset i Sverige. Her gill "Williamsruta" også kalt "Kommunistruta" som tusenvis av flyktninger fulgte. Ruta gikk over Basnes ved Mjermen etter overfart av Mjermen til Bjurbekken. Derfra gikk den over Skarabolmosen videre til Steinstjern og Vortungsneset. Herfra til Røytjern fulgte flyktningene med til Engemosen og fortsatte videre stort sett langs den blå stien, som i dag er avmerket på kart.

Flyktningerutene gjennom Marker
 
Under krigen 1940-1945 var det mange som måtte flykte til Sverige. En rekke av fluktrutene gikk over Marker. Mange i bygda var aktive som flyktningeloser og kurerer.

Gjennom en årrekke har Rødenes IL arrangert flyktningmarsjen 2. søndag i september. Med utgangspunkt fra Skogstad gård i Rødenes går man to av flyktningrutene, én mot Sverige og en annen tilbake.

I 1999 ble det utgitt et kart for grenseområdene i Rødenes og på svensk side med noen av flyktningerutene inntegnet. 

Enkelte av disse stiene er merket opp, og flere vil bli merket etter hvert.

Informasjonstavler om disse rutene er satt opp både i Rødenes og Øymark. Minnestein over flyktninglosen Ole Borås (1899-1944) er reist ved Rv 21 ved Kroksund mølle i Rødenes.

Adkomst: Informasjonstavler ved Nordre Opsal, Svendsbykrysset, Skogstad, Sukken i Rødenes øst og ved Buer-krysset i Øymark vil bli satt opp 2001/2002.
 
Litteratur: Marker historielags årsskrift 1985: Okkupasjonstiden Grete Brustad Nilsen: På flukt gjennom Marker. Om flyktninge- og kurértrafikken 1940 - 1945. 2000.
 
Link til kartutsnitt med angivelse av turretning til grenserøys 274 http://kart.fmos.no/turkart/index.jsp?operation=config&mscid=1326190000485
 
Website Builder drives av  Vistaprint