Äppelgården Luggerud - Hemaanet Bäckevarv - Nordmarken Värdsarv - Göran, Sten & Linnéas släkt
Äppelgården Luggerud - Hemaanet Bäckevarv - Nordmarken Värdsarv - KARBONBALANSE  TEMPERATURNEDGANG  KLIMABALLANSE  POMOLOGI

SLÄKTFORSKNING - VÄSTMANLAND  BELGIEN   FINLAND  

Av GÖRAN GUNNARSSON WOGELSBY-LUNDIN    m   SYSTER  LINNÉA GOTH :DR NÄHRSTRÖM 

Ett urval av vår släkt. GÖRAN GUNNARSSON WOGELSBY- LUNDIN och LINNÈA GOTHARDSDOTTER- NÄHRSTRÖM.  

Vår mor GRETA LUNDIN f 1907, VÄSTMANLAND,   

GRETA:s Far AXEL V LUNDIN, FF MAGNUS OSCAR (GRENADIER) FFF CARL MAGNUS LUNDIN -EKSTRÖM, (RYTTARE), FFFF  JAN A FORSMAN gift m STINA HOLMBERG, FFFFF ADOLPH H FORSMAN,  FFFFFF HINDRIC CARLSSON  FFFFFFF  CARL HENRICSSON .    

* JAN ADOLPF FORSMAN gift m STINA HOLMBERG. STINA HOLMBEGS   FAR, ANDERS HOLMBERG (MÄSTERSVEN I SMIDE)  MOR BEATE KAROLINA Född MEJER. BEATE KAROLINA F I VÄSTRA KARUP, SKÅNE LÄN.  FAR TILL BEATE  CARL GUSTAF MEJER, TRUMPETARE i NORRA SKÅNES KAVALLERI. HÖGRE MUSIKALISK UTBILDNING. MOR till BEATE ULRIKA LOVISA DEGENHOLM.. CARL GUSTAF MEJERS FAR,   CARL ABRAHAM MEJER, KLOCKARE i FÄRLÖV.   MOR MARIA WESSMAN.   FAR till ULRIKA LOVISA, ANDERS DEGENHOLM,(MJÖLNARE) MOR,  EVA SCHYTSLER,   
                                                                                   VALLONSLÄKTEN,
    
VÅR MORMOR, GRETAS MOR, HILMA BEATA LUNDIN f PERSSON f 1887, FAR  till HILMA,  LARS GUSTAF PERSSON,  FM till HILMA, STINA KAJSA DYBÄCK, FMM ANNA GRETA GALLON, (osv rakt nedstigande led) JOHN JAN LUSSET Dit LE GALLON(GALAN) f i BELGIEN, CHIMAY,VIRELLES 1595. (SMÄLTARMÄSTARE). TRAKTERAD i LIEGÈ (FRANKRIKE för 4 år i SVERIGE. STANNADE KVAR I SVERIGE.   VÅR 9th GREAT GRANDFATHER.   

PIPPING, FINLAND,     

KNUT THEODOR PIPPING f 1826 FINLAND (ÖVERSTELÖJTNANT, FIL.DR)  VÅR 7th cousin twice removed,

Bilde: HUGO PIPPING f 1844 FINLAND.(PROFESSOR SPRÅKFORSKARE) VÅR 6th thrice COUSIN removed   

TILLÄGG : GRO HARLEM BRUNDTLAND NORGE  är vår 8th COUSIN REMOVED.(BELGISKA ANAN) CARL GUSTAF MEJER, vår 5th GREAT GRANDFATHER.

I LUNDINSKA SIDAN finns NÄRA SLÄKT INGIFT I SAMISKA SLÄKTEN  TUOLJA. 
 
SKRIVIT o SAMMANFATTAT ett urval, VALLONÄTTLING LINNÈA GOTH:DR -NÄHRSTRÖM   FÖRFATTARE medhjälp, till DROPBOX, PA JOHANNSEN (KURATOR INGIFT SLÄKTING)
Bilden: Hugo Pippin f.1895
  


Website Builder drives av  Vistaprint