Äppelgården Luggerud - Hemaanet Bäckevarv - Nordmarken Värdsarv - FRED PÅ OG MED MODER JORD  - KARBONBALANSE - POMOLOGI

HAJOM SKANS I HOLMEDAL

Denna skans uppfördes 1718 till skydd för de förråd som lagrades här inför anfallet mot Norge.

Vid skansen återstår resterna av två bastioner och framför dessa en tidigare befintlig vallgrav. Förrådsmagasinet låg bakom kullen i skansens nordöstra del och här kan också tredje bastionen anas. 

Platsen är väl vald efter dåtida försvarsprinciper. En jordhöjd finns mitt ute på en öppen slätt med möljighet för artilleriet att på långt håll behärska vägen från gränsen i väster. 

Stugan i norr anges ibland som kommendantbostad men torde vara uppförd senare.


Website Builder drives av  Vistaprint