Äppelgården Luggerud - Hemaanet Bäckevarv - Nordmarken Värdsarv - FRED PÅ OG MED MODER JORD  - KARBONBALANSE - POMOLOGI

Hannibalfeiden 

(kalt Torstenssonkrigen i de andre skandinaviske landene) var en krig mellom Danmark-Norge og Sverige i årene 16431645.

Svenskene sto med store styrker i Tyskland på grunn av tredveårskrigen, og Christian IV blandet seg inn ved å intrigere mot svenskene. Det svenske riksrådet bestemte seg for å gjennomføre et overraskelsesangrep på Danmark 12. desember 1643. 

Den svenske general Torstensson gikk inn i Jylland fra Nord-Tyskland. En annen styrke angrep Sjælland fra Pommern, mens en tredje styrke, på 11 000 mann, angrep Skåne.

I 1644 sendte Christian IV en sjøstyrke mot Kiel, og mistet øyet sitt i sjøslaget som sto i juli. Samme år inntok svenskene Helsingborg, Lund og Landskrona. De angrep ikke Malmø på grunn av den sterke festningen der.
I Norge fikk stattholder Hannibal Sehested tillatelse til å bygge ut hæren. På rekordtid organiserte og øvde han opp en hær. Han delte distriktene opp i legder, som pliktet å stille soldat med utstyr. I løpet av kort tid var hæren på 10 000 mann, hvorav 8 000 var bondesoldater. Sehesteds oppgave var å lette på presset på Danmark, ved å angripe svenskene i Dalsland og Värmland, pluss Göteborg. Det ble med noen korte raid, hvor mange gårder ble brendt i de forskjellige sokn, før svenskene gikk inn i norske Bohuslän på slutten av krigen.


Under er datoen for når gårdene i sokna ble brent. 

Brenda gårdar Julafton 1644
Illustrasjonene er av Gösta Ericson og er hentet fra hans bok Hannibalfejden, utgitt av Jernskogs Antikvariat 2012.
Website Builder drives av  Vistaprint