Äppelgården Luggerud - Hemaanet Bäckevarv - Nordmarken Värdsarv - FRED PÅ OG MED MODER JORD  - KARBONBALANSE - POMOLOGI
Innholdsfortegnelse:
1. Jordbruk- och skogseiendommer i Bäckevar elglag.
2. Andra jordbruk och skogsiendommer.
3. Tidigare gårdar, boliger och sommarstugor.
4. Gårdsnavn kronologi.
5. Noen kulturminner og stedsnavn.
6. Lokale stedsnavn.
 
Kart over Bäckevarv och Rö
 
Jordbruk- och skogseiendommer i Bäckevarv älglag
 
Därnere.
Tidigare Bäckevarv 1:4. 14 hektar. Manbyggnad, tre, 4 rum 1 kök, 1 hall, el, vatten, avlop, cv, vv, wc, badrum.. Stall och ladugard, trä för 2 hästar och 5 nötkreatur. Tidligare ägare Saugbruksforeningen, Halden. 1964-1987. Tidigare förpaktare Folke Dahlin. Tidigare ägare Landbruksnämnden i Värmland til 1989.
Bäckevarv 1:28. Ombygd 1990. Tidigare ägare Tommy och Lena Dahlin. Ägare Martin Dahlin. 154 hektar. 4 jaktretter.
 
Däroppe.
Tidigare Bäckevarv 1:10. 21 hektar. 3,5 åker,17,5 skog m.m. Förvarvad 1933. Manbygnad, trä, omkring 1900, 3 rum, 1 kök, 1 hall. Ombygd 1930. El. Stall och ladugard, trä, 1930, för 1 hest och 4 nötkreatur. Tidligare ägare Bertil och Signe Hämmarström; barn: Bo, Åke och Eva. 1964. Tidigare ägare Åke Nord til 1991. Tidigare ägare Åse Haalöf och Magne Björkåsen til 1993.           
Bäckevarv 1:51. Ägare Torild Pettersson. 3 hektar. 1 jaktrett.
 
En av kvernsteinenene på Åsen.
Åsen.
Tidigare Bäckevarv 1:14, 1:12. 26 hektar, 6 åker, 20 skog m.m. Til släkten 1913, förvärvad 1948. Manbyggnad, trä, 4 rum, 1 kök, 1 hall. Ombygd 1915, modernisert 1950. El, vatten, avlop, cv, vv, wc, badrum. Stall och ladugard, trä 1915, för 3 hästar och 5 nötkreatur. Tidigare ägare lantbrukare Nils och Elsa Nilsson; barn: Kristina, Birgitta, Ingegerd. 1964. Elsa Nilsson. 20 hektar. 1 jaktrett til 2007.
Bäckevarv 1:14. Modernisert 2009 av Annica Kanold och Mikael Carlbom. Ägare: Katarina Georgsson og Björn Nilson som flyttade in 24. januar 2014. 20 hektar. 1 jaktrett.
 
 
18 mai 2012
 
 
Röbekken 19 mai 2012
 
Bjarne og føll.
 
 
Pontus, Matilda og Bjarne.
 
Karin med barn og hester.
 
Norstugan
Tidigare Bäckevarv 1:21 mfl. Förvarvad 1947. Bostadhus, trä, slutet av 1800-tallet, 5 rum, 1 kök, 2 hallar. Moderniserad 1962. El, vatten, avlopp, cv, vv, wc, badrum. Stall och ladugård, trä, slutet av 1800-talet, för 2 hästar och 5 nøtkreatur. Tidigare ägare Bjarne och Karin Olsson. Bäckevarv 1:41. Ägare Karin Olsson. 60 hektar. 2 jaktrettar.
 
 
Sörsand.
Tidigare Bäckevarv 1:29. 45,5 hektar, 7,5 hektar åker, 38 skog m.m. Släktsgård i 4 generasjoner, förvarvad 1933. Manbyggnad, trä, 1856, 3 lägenheter, 3 rum, 3 kök. Restaurert 1924 och 1957. El, vatten, avlop. Stall och 5 nötkreatur. Uppförd av tidigare ägare Olof Ersson, OE. Stefan Jansson, Doris Janson, Anna Forsberg, Bo och Ulla Rundblad (barn: Inger, Gunilla) samt Sven och Eivor Hertzberg (barn: Maud, Marianna). 1964.
Bäckevarv 1:29. Tidigare ägare Gunnilla och Erik Brink. Förvarvad   Lars Fladmark. 7 hektar åker. 1 jaktrett.
 
Kart over Bråten og Bråtetjernet.
 
Familien Jansson.
Bråten.
Tidigere 1:31. 45 hektar. Uppförd av tidigare ägare Olof Ersson, OE. Olov Eugen Jansson. 1964.
Bäckevarv 1:31. Ägare Knut Jansson. 51 hektar. 2 jaktrettar.
 
Den revne visthusboden på Lund med påtegningen OES 1846.
Lund.
Tidigare Bäckevarv 1:21 mfl. 78 hektar. Förvarvad 1924. Manbyggnad, trä, omkring 1895, 2 lägenheter, 5 rum, 2 kök, 2 hallar. El, vatten, avlop, cv, vv, wc, badrum. Stall och ladugård, trä, omkring 1895, för 6 hestar och 7 nötkreatur. Uppförd av tidigare ägare Olof Ersson, OE. Visthuset var merket 1849. Andre eiere: Axel och Ester Oskarsson; barn: Maria-Anne, Kjell, Sven, Gösta, Hans-Erik. 1964. Ulla-Karin och Gösta Oskarsson.
Bäckevarv 1:52. Tidigare ägare Bror Christianson. 36 hektar.
 
 
Källbacka.
Tidigare Bäckvarv 1:32. 13 hektar, 2,5 åker, 10,5 skog m.m. Manbyggnad, trä, 1934, 3 rum, 1 kök, 1 hall. Modernisert 1960, El, vatten,avlop, cv, vv. Stall och ladugård, tre 1962, för 2 hästar och 2 nötkreatur. Lägenheten disponeres av lantbrukar Eric och Märtha Carlson; barn: Per-Erik, Christer. Ägare Asta Carlssons stbh.: Thorsten Carlson: barnen Börje, Birgit, Barbro, Karin, Knut, Eric, Helge. 1964. Manbygnad ombygd i 1968. Tidigare ägare Märtha Carlsson sammen med barnen Per-Erik, Christer och Marita til 1993.
Bäckevarv 1:68. Ägare Per-Erik och Marianne Carlsson. Lagården rehabilitert 1991. 30 hektar. 1 jaktrett.
 
Stuga.
Tidigare Bäckevarv 1:10, 1:22. 51 hektar, 6 åker, 45 skog m.m. Tidigare var det tre stugor på egendommen. Mellomstugan som var i to hela etasjer ble revet med gravmaskin av Axel Oskarson. Mellomstugan sto der Sydstuga står i dag.
Förvarvad 1963. Manbygnad, trä, 5 rum, 1 kök. El. Stall, trä, för 2 hestar. Tidigare ägare Axel och Ester Oskarsson; barn: Maria-Anne, Kjell, Sven, Gösta, Hans-Erik. 1964.
Bäckevarv 1:58. Ägare Sven Åke Oskarson. 51 hektar. 
 
Sydstugan.
Tidigare ägare Ann-Kristin och Per Ove Ringsby.
 
Carlsgården
Bäckevarv 1:80. Ägare Helena Oscarson Hammer och Fredrik Hammar.
 
Kart over den sentrale del av Bäckavarv.
 
Luggerud på 1950-talet.
 
 
Bilder etter Ellen Erikson
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foran Erik og Anna-Lisa Eriksson.
Bak til høyre Ellen Eriksson, 1908.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna-Lisa og Erik  Eriksson, 1908.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1908.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ellen Eriksson
 
Foto: Larsen & Ôdvall Arvika Filial Glafva, 1908.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Larsen & Ôdvall Arvika Filial Glafva, 1908.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto: Axel Larson Göteborg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 
 
 
   
 Troligen Elma Marie Olsdotter f.  1883, som reiste fra Göteborg til New York i 1901.
 
Via Ancesters.com har Nina E.F. Sole fått vite at hun muligens giftet seg med Theodore Anderson i 1905 og bodde i Boston området.

Foto: Jackson, Mich


I følge Ancesters.com og Nina E.F. Sole giftet hun seg senere med Carl Anderson og bodde i Chicago.  

På bidet står det - 
foto: Chicago
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ida GM Hanson
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Carl Nyquist Stockholm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fire herrer med hund. 1914.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Foto: 1927.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ellen Eriksson och Greta Janson på tunet på Luggerud.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luggerud.
Tidigare Bäckevarv 1:36, 1:37. 27 hektar. 4 åker 23 skog m.m. Til släkten 1910. Manbyggnad, trä, omkring 1880, 3 rum 1 kök, 1 hall. El. Stall och ladugård, tre fra 1923 för 1 hest och 3 nøtkreatur. Under bølgeetternitten på ladugården ligger restene etter det gamle rugtaket. Tidigare ägare Maria Lena och Erik Erikson til 1939, lantbrukare Ellen Eriksson til 1965, Östra Misjonsförsamlingen til 1980, Ulla-Karin och Gösta Oscarsson til 1981, Gro Pauline Fossen, Knut Vidar Paulsen och Hans Arne Paulsen til 1984. Gro Pauline Fossen och Knut Vidar Paulsen til 2009.
Bäckevarv 1:70. Ägare Knut Vidar Paulsen. Manbygnad rehabilitert 1982 och 2006/2008.. Visthus rehabilitert 1990. 3 hektar. 1 jaktrett.
Fra 2003 er det dyrket druer på gården. På sørveggen av låven er det følgende druestokker: Foch og Zilga, en latvisk sort. Druene er blå og middels store på små klaser. Smaken minner om blåbær. I 2007 ble det lagt 10 hvalnøtter i jorden. Eplehagen har 27 forskjellige sorter fra Värmland.
 
Bäckeng
Den svenske kronan navnga soldattorpene i denne delen av Sverige for Bostelle. Tidligare brukere Anna Maria och Nils Bäck fra 1869 til 1899. Andre ägare Agusta Alexanderson,  Doris och Albert Nilsson til 1975. Sten Larson til 2008, Bostelleäple- modertreet på Bostellet er nå felt.
Bäckevarv 1:35. Ägare Ulf Carlson.
 
Norsand.
Tidigere Bäckevarv 1:47. 44 hektar. 6 åker, 38 skog m.m.
Manbyggnad, trä 1828, 7 rum, 1 kök 2 hallar. Restauret omkring 1890, modernisert 1957, ladugård, tre omkring 1885, för 2 hästar och 6 nötkreatur. Tidigare ägare Olof Erson (OE) född 1797. Känd ägare därefter är Anders Forsberg född 1854 han överlåter gården till sin son Adolf Forsberg född 1885 gift med Maria. Adolfs änka Maria säljer i1944 gården til Hermann Danielsson. Hermann och Dora Danielson; barn: Kjell, Sune, Ove, Mona. Barnen kallar sig Hermansson. 1964.
Bäckevarv 1:75. Sedan 1989 bebos Norsand av Hermans son Sune och hans maka Anita. Ägare Sune och Anita Hermansson  27 hektar. 1 jaktrett.
 
Knusperud.
Tidligere Bäckevarv 1: 34. 14 hektar. På 1700-tallet omtalt för Sloreby. Manbygnad, tre, bygd på i flere omgångar, 5 rum. ladugård, tre, bygd vid sekelskiftet för 1 hest och nötkreatur. Tidigare ägare Karl Arne och Agnes Margareta Nilsson til 2001.
Bäckevarv 1:34. Ägare Ingerd och Morgan Olsson. Manbygnad restaurert 2001-2003. Laggård restaurert 2005. 14 hektar. 1 jaktrett. 
 
Roa.
Tidigere Bäckevarv 1: 33. Tidligare ägare Andreas Edvard Edvinson, Erik Alfred Edvinsson, Anna Kristina Edvinsdotter och Malin Lisa Edvinsdotter, lagfarts bevis 1885. Tidligare ägare Melker Edvinsson Holmkvist, Karl Birger Edvinsson Holmkvist, Anna Kristina Olsson, Anders Edvard Edvinsson Ros, Erik Alfred Edvinsson, Maria Lisa Erikson, samt Else Evelyn, Aase Marie, Ingrid, Synnöve och Willy Roar Holmkvist enligt arvskifte den 30. mars 1932 bekommit i arv efter sin fader och farfader Edvin Eriksson Holmkvist 9. mai 1932. Tidligare ägare Erik Alfred Edvinsson, lagfartsbevis 1935. Tidigare ägare Irene Majbritt Hagen, lagfartsbevis 1961. Manbygnad, tre troligen eldre enn 1885, modernisert i 1908. Restaurert og ombygget i 1963.
Bäckevarv 1:34. Ägare Jan Erik Hagen. Garasje bygget 2001-2006. Manbygnad restaurert i 2012. Jan og snekkerne fant i tømmeret utvendig på sørveggen risset inn 1746. 14 hektar. 1 jaktrett.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snikkarstugan på Valborg og Robert Johanssons tid
 
Snikkerstuga.
Bäckevarv 1: Tidigare ägare Valborg og Robert Johansson.Sven Andersson och Karl Gustav Ewerts til 2000.
Bäckevarv 1:42. Tidigare ägare Kai Karstensen och Egil Berg. Ägare 6 hektar. 1 jaktrett.
 
Mjólnarstugan.
Bäckevarv 1:58. Tidigare ägare Inger Farholm. Ägare från 2010: Kari Mette og Henning Gøranson. 
7 hektar. 1 jaktrett.
 
Jórdet.
Tidigare ägare Anna och Anders Nilsson til 1950.
Bäckevarv 1:54. Ägare Sven-Olov . 30 hektar. 1 jaktrett.
 
Amnebyn.
Amnebyn 1:79. Ägare Karl-Erik Andersson. 49 hektar. 1 jaktrett.
 
Rössbyn
Tidigare egare Ingeborg og Anders Anderson talade om egendommen Vallberga.
Tidigare ägare Sigrid Danilesson til 1984.
Bäckevarv 1:23. Katarina Johannesson. 79 hektar. 2 jaktretter.
 
Skogsegendom.
Tilhörde tidligare Sörsand. Kort historikk Bäckevarv 1:29. 38 skog m.m. Släktsgård i 4 generasjoner, förvarvad 1933. Tidligare ägare OE, Stefan Jansson, Doris Jansson, Anna Forsberg, Bo och Ulla Rundblad (barn: Inger, Gunilla) samt Sven och Eivor Hertzberg (barn: Maud, Marianna). 1964. Tidigare ägare Gunnilla och Erik Brink til 2002.
Bäckevarv 1:29.Ägare Lillian Aune. 53 hektar skog. 2 jaktrettar.
 
Skogsegendom.
Bäckevarv 1:36. Ägare Holmedals Östra Misjons församling. 26 hektar skog. 1 jaktrett.
 
Skogsegendom.
Bäckevarv 1:76. Tidigare ägare Kjell Hermansson. 22 hektar skog. 1 jaktrett.
 
Bjørnehi.
Skogsegendom tidigare ägare Göran Gunnarsson Wogelsby til 2000.
Bäckevarv 1:26. Ägare Einar og Georgia Skoglund. 19 hektar skog. 1 jaktrett.
 
Skogsegendom.
Bäckevarv 1:55. Ägare Åke Andersson. 5 hektar skog. 1 jaktrett.
 
Egendom
Bäckevarv Ägare Mette Hansen.

Landbruksegendom

 
Haget.
Tidigare Bäckevarv 1:20, 1:43. 19 hektar, 4,5 åker, 14,5 skog m.m. Släktgård fra omkring 1850, förvarvad 1933. Manbygnad, trä, 1914. 3 rum, 1 kök, 1 hall. Restaurert 1963. El, vatten, avlop, cv. Stall och ladugård, trä, 1914, för 1 häst och 3 nötkreatur. Ägare lantbrukare Albert och Doris Nilsson; barn: Sten, Britt-Marie, Doris Irene. 1964. Tidigare ägare Kent Lundin til 2000.
Bäckevarv 1:20. Tidigare ägare Pål Bleken. Ägare Tommy Larson. 30 hektar.
 
Skogsegendom

Jaktstuga.
Bäckevarv 1:43. Skogsegendom. Ägare Sten Larson.
 
 
Tidigare gårder - boliger og sommerstugor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På Elvine och Johan Nilssons tid. 
Luggerud.
Tidigare Bäckevarv 1:26. 22 hektar. 3 åker 19 skog m.m. Manbyggnad, trä, omkring 1890, 4 rum 1 kök, 1 hall. El., vatten, avlop, cv, vv, wc, badrum. Stall och ladugård, tre för 1 hest och 3 nøtkreatur. Tidligare ägare Elvine och Johan Nilsson til 1970. Tidigare ägare Göran Gunnarsson Wogelsby til 2000. Tommy Larsson til 2007. Knut Vidar Paulsen til 2009.
Bäckevarv 1:78 Ägare .
 
 
Stugan på Kuel 
Bygnaden är från 1799. Tidigare småskola i början på 1900-tallet.
 
Erik Swensson, f. 1794 og Sara Nilsdotter, f. 1790, er de første hemaanet kjenner til som bodde på Kuel sammen med datteren Maria Eriksdotter f. 1829. Hun giftet seg med en Erik i 1873. Dotteren Anna-Maria bodde der med maken Ludvig Oscarson (1869-1927) før de flyttet til Lund. Den siste som bodde i huset året rundt til 1957 var smeden Sofus Kristiansen og maken Ellen (Olsdotter) Kristiansen, f.01.04.1886, d.13.10.1974 med datteren Gunvor Lily f. 30.08.1915, d. høsten 2013, gift Hjert fikk 2 sønner Morgan og Roland. Roland Hjert lever fortsatt. Gunvor Lily Hjert har trolig vært eier av Kuel. Elvine Nilsson solgte huset til Signhild Andersson. Sune Andersson ägare från 1990 til 2007, deretter Birgitta Murphy och Georg Fischer til 2008.
Bäckevarv 1:53. Ägare Knut Vidar Paulsen från 2008.
 
 
Väststiga.
Kort historik. Tidigare Bäckevarv 1:24. 7 hektar. Til släkten 1956. Manbyggnad, trä, omkring 1860, 5 rum, 1 kök, 2 hallar. Restaurert 1951. Arrondert sedan 1937 Petrus och Anna Andersson; barn: Sigfrid, Gertrud, Åke, Arne, Kurt. Stall och ladugård, trä, omkring 1860, för 2 hästar och 4 nötkreatur. Tidigare ägare Sagbruksforeningen. 1964.
Bäckevarv 1: Ägare Fredrik Nilsson och Belinda Carlson.
 
Gunillas.
Aronstugan, bygd opprinnelig av Aron Carlsson 200 m S från fastigheten på Knusperud. Bäckevarv 1;28, tidligare12 hektar.  Aronstugan flyttet til Bäckevarv och anvends i dag som garage. Tidigare ägare Aron och Ida Carlsson. 1940. Ägare Agnar Carlson til 1983. Agnar Carlson och maken Ebba Carlson bodde en kort tid här för hun flyttet til Karlanda. Ägare Folke Dahlin til 1989. Ägare Bäckevarv 1:28.
 
Luggen.
Tidigere Agnarstugan. Tidligare ägare Agnar Carlson som bygde stua i 1933. Parsellen som tidligere lå under Bäckevarv 1:26. fikk han låne gratis av Elvine og Johan Nilsson. Folke Dahlin arvet eiendommen før den ble solgt til Aud Larsen.
Bäckevarv 1:77. Ägare Bernt Fredø Olson.
 
Visthusboden Däruppe
Tidigare Bäckevarv 1: Tidigere ägare Åke Nord och Jan Erik Hagen. Visthusboden er flyttet fra nordsiden av låven Däruppe.
Bäckevarv 1:74. Tidigare ägare Monica och Ole Sørum
 
 
Skogsglentan.
Tidigare Bäckvarv 1:48. 1,352 kvm. Förvarvad 1957. Bostadhus, trä, 1955, 3 rum, 1 kök, 1 hall, gar. El, vatten, avlop, cv. Tidligare ägare Elvy och Folke Dahlin. 1964. Tidigare ägare Per-Erik och Marianne Carlsson til 1993.       
Bäckevarv 1:48. Ägare Märtha Carlson.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bäckevarv 1:72. Tidigare Tor Johansen. Ägare Tora och Reinhard Radetzky.
 
Tallåsen.
Tidigare ägare Ingerd och Morgan Olsson til 2003. 
Bäckevarv 1:63. Tidigare ägare Johan och Liss Olsson. Ägare Johan Olsson.
 
Berget.
Bäckevarv 1:66. Ägare Mariann Andersson.
 
Lejenstua på den opprinnelige plassen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisa Kaisa  Johannesdotter, f. 21.01.1856, d. 1946 giftet seg i 1883 med Olof Karlson, f. 28.10.1857. d. 1941 og de fikk syv barn. 
De eide eiendommen 1:44, som i 1976 ble solgt til Saugbruksforeningen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ellen Olsdotter, f. 01.04.1886, d. 13.10.1974 - gift med smeden Sofus Kristiansen.
 
Ellen hadde en datter som het Gunvor Lily, f. 30.08.1915, d. høsten 2013, gift Hjert - som fikk 2 sønner Morgan og Roland. Roland Hjert lever fortsatt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestemor Ellen og Morgan
 
 
 
 
 
 
 
 
Harriet Lilje Fjeldgaard og Marianne Anderson
 
 
Lejenstugan.
Navnet kom frå stellet Lejen, der bare hustuftene står kvar nedanför Haget.
Tidligare ägare til nye Lejenstugan (barnebarn til Lisa Kaisa og Olof ”Ener-Olle” Karlson). Gudrun Kristina f. Andersson Aasnes fra 1982 - 2000 och hennes søster Harriet Lilje f. Andersson Fjeldgaard fra 2001 – 2012.
Bäckevarv 1:69. Ägare Nina E. Fjeldgaard Sole, från 2012 (oldebarn til Lisa Kaisa og Olof ”Ener-Olle” Karlson)
 
Gårdsnavn kronologi
 
Tidsrom                                 Tidsperiode                            Stedsnavn
1 000-500 f.Kr.                      Yngre bronsealder                  bø og by
500-0 f.Kr.                             Keltertid                                 Dunkle ettleddsnavn: Goa, Sola, Lea mv.
0-500 e.Kr.                             Romertid                                -vin, -heimr eller –um
400-600 e.Kr                          Folkevandringstid                  -land
600-1 050 e.Kr                       Merovingertid/Vikingetid      - setr og –stadir
1 100-1 537 e.Kr                    Middelalder                           -rud
 
Mye taler for at naturbetegnede gårdsnavn som type betraktet ikke er yngre enn heim og vin-navnene. Spesialundersøkelser i mange bygder gjør det innlysende at gårder med navn som: Berg, Rygg, Ås, Klepp, Dal, Holt, Lund, Mo, Sand, Vik, Fjære, Eid, Sund o.s.v. etter sin størrelse og sine naturherligheter ikke behøver å stå tilbake for noen som helst heim eller vin-gård.
 
Gårdsnavnskironologien er bygget på Stadnamnleksikon, Samlagets oppslagsverk og professor Magnus Olsens inndelinger av stedsnavn i boka: Hva våre stedsnavn lærer oss.
 
Noen kulturminner og stedsnavn i Bäckevarv
 
Aronstugan er flyttet fra Knusperud til Gunillas
og benyttes i dag som garasje.
 
Kværnhörn – navn etter kværnstedet i bekken. Huset på Bostellet er i følge Valborg Johanson flyttet fra denne torplämning, där källaren under huset framstår som en fördjupning i marken. 25 m V om husgrund kallkälla. 20 m NV från brunnen ladugårdsgrund, endast rester kvar.
 
Källa med tradisjoner ca. 300m O N. Sand. Hälsokälla ca. 2,2m, 0,80m djup. Folk var här och drack brunn I gamla tider. Vattenet är så järnhaltigt att det är alldeles brunt
 
Bëvattningsställe 150 m långt längs med gamla riks 9:an på Bäckevarvsfjället
Källa med tradisjon före dele vid Tvärdalen. Rester av treram rundt källan 2x2m, 1m djup.
 
En berghäll som anvends vid klädtvättning
 
Ruiner av gammel såg som ble bygd på midten av 1800-tallet och var i bruk til början på 1900-tallet. Det var grannar som bygde detta i hop för hemmabruk.
 
Linbastu ca. 1x1,5m. Husgrund 3,5x4m
 
Smedja ca. 5x6m. Mossa på tak. Smedjan var i gang til slutet på 1940-tallet
 
En av de karakteristiska milstenar som förr fans längs alle väger.
 
 
Denne er reist av Oluf Erson med innrisset OES på baksiden.
Stenen står på Bäckevarvsfjellet
 
Minnessten ved Sødra Sand. Inristat 1842 OES
 
Minnessten. Inristat  due med talesymol och 7.06.2005. Rest i forbindelse med Hundraårsmarkering av den fredelige unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige i 1905.
 
Ivars sten – på Nordskogen før Fiskelös - navngitt av Hermann på Sand etter at Ivar Nilsson i Struven skjøt en elgkvige med anholdt mot steinen.
 
Knuts sten –  ligger på den lille bergryggen syd i Knusperudmyra – navngitt av Nisse etter at Knut Vidar Paulsen skjøt en elgtjur der i 1990.
 
Jättegrytor.
 
Avsnitt av gamla Kongevägen mellan Norge och Sverige. Kalles i dag Bratte Bäcke.
 
Uppbygd del av gamla riksvägen. 56m stenmur 1,6 m hög.
 
Taterbroa. Et stor tall kalles Troll Talla. En gammal sägen från ortsbefolknungen Brolämning. Stenbro Bäckevarvsfjellet.
 
Knektepusset – gammel vei fra Bäckeng til milestolpen.
 
Kjerrehjulet – vei/sti kryss navngitt av Agnar Carlson og Folke Dahlin.
 
Røys och rydningsröser på Luggerud.
 
De stensettningsliknande lämningane på kronet av morenryggen på N Sand.
 
Den högliknande rektangulära lämningen O om S Sand.
 
 
Lokale stedsnavn
 
Delesdalen
Grusgropa
Grusgropene
Ö Jämnemon
V Jämnemon
Bjørkelia
Biche myra
Dritarberget
Grävlinghie
Momossen
Halvarsveg
Tommysveg
Luggerudvegen gikk fram til det jordet Johan på Ställebråten kalte Svarten
Rudbäcken
Kappedalsmyra
Slova
Dam bäcker
Knusperudsmossen
Slorby
Södra Knusperud
Bratte backe
Kjerrehjulet
Nia
Taterbron
Nästebron
Grund
Läga
Hytteåsen
Därsö
Kvarnhus
Lejen
Dällebråten
Sågkuel
Knuts sten
Ivars sten
Vennersten
Smedja
Torvströhuset
Roglösen
Jordkjelleren på Nilsonsjorde
 
Kart over Bäckevarv.
 
Website Builder drives av  Vistaprint