Äppelgården Luggerud - Hemaanet Bäckevarv - Nordmarken Värdsarv - FRED PÅ OG MED MODER JORD  - KARBONBALANSE - POMOLOGI


Nordmarkens kyrkor
Trankil kyrka.

Maria med Jesus. Skulptur fra 1200-tallet. Skulpturen er stjålet.
Hvor den eldste kyrken i Holmedal lå er uvisst, men i følge en gammel hörsägen så skulle den kyrken ha byggts på ärkebiskop Stefanus tid. Stefanus vigdes til ärkebiskop 1164 og om én får tro sägnerna så skulle denna kyrka ha rests någon gång mellom årene 1164 og 1225, for i et sägn er presten nevnt knyttet til 'Ribbungekriget'. 

Døpefonten i den nåværende Holmedal kirke som er datert til 1200-tallet vitner også om det.

Videre har en plass med navnet 'Klyppa' og som ligger ved Holmedalssjøens søndre ende, utpekt som kirkeplass av eldre tradisjonsbærere i trakten. Den kirke som betegnes 'Holmedals gamla kyrka' og som finnes avbidtet på en tavle ved søndre korveggen, lå på den gamle kirkegården mellom åren 1686-1858. Slik det framgår av minnessteinen på kyrkegården har kirker       ligget på denne plass alt siden 1268. 

Kyrkohede
Esse Dahlin.

Website Builder drives av  Vistaprint