Äppelgården Luggerud - Hemaanet Bäckevarv - Nordmarken Värdsarv - FRED PÅ OG MED MODER JORD  - KARBONBALANSE - POMOLOGI

Program

 Visthuset bibliotek och arkiv

22. Juni kl. 14.00 Knekt och hemaan — soldatliv förr                                            Per Fredrik och Karolinersoldat Calle Hammar                                                          
29. Juni kl. 14.00 Skogen, jorden, arbete, bordet och hemmet i 
                              våre liv                                                   
                        ved Marianne Carlson og Thorill Petterson                                                   
6. Juli kl. 14.00   Småbruket Strand og gården Sørby                                         ved Knut Vidar Paulsen
                                                             
13. juli kl. 14.00 Véder, tro och hemaan — förr och nu                                      ved Sven Åke Oscarson och Knut Vidar Paulsen
                                                        
Arrangør: Visthuset bibliotek och arkiv — Äppelgården Luggerud.

Tlf.: 0047 41 50 62 71 e-post: stnaku (a)gmail.com

Website Builder drives av  Vistaprint