Äppelgården Luggerud - Hemaanet Bäckevarv - Nordmarken Värdsarv - FRED PÅ OG MED MODER JORD  - KARBONBALANSE - POMOLOGI
Soldat nr. 40 vid Nordmarks Kompani  
Av Ivan Nilsson  
 
I Holmedals socken och Kungliga Vermlands Regemente, Nils Bäck.
 
Nils Clafversson Bäck var född i Bäckevarv den 30. januari 1850.
 
Hustrun Anna Maria Carlsdotter född den 11. maj 1848 i Liane, Karlanda.
 
Faderen Clafver Olsson, fødd 10. april 1804.
 
Moderen Karin Andersdotter född 8. januari 1810.
 
Nils Bäck i tjenst från 9. november 1869. Avskjed 14. december 1901.  
 
Vitsord: Utmärkt väl. De vitsord som lemnas afskedadt manskap, äro: Utmärkt väl, väl och Försvarligt.  
 
Nils Clafversson köper Bråten i Rössbyn 5. december 1899. Lagfart 15. januari 1900.
 
Barn: Johan f. 1876, Karolina f. 1878, Anna f. 1880, Erika f. 1882, Nils f. 1884, Klas, Jenny endast nämnda med namv. Ingeborg f. 1891, Gustaf f. 1893.  
 
Övningssköt soldaten direkte på Soldattorpets yttervägg? Stora kulhål i väggen tyder på det.Knektepusset, en vattenpöl i skogen.  
 
Min Mor Ingeborg som är född i Soldattorpet, berettar att hon minns at barnen lekte vid den stora stenen utanför.  
 
Tekst bilder:
Nils Bäck i uniform. Etternavnet tok han etter hemaanet Bäckevarv der han var knekt.
 
Anna Maria och Nils på Bråten i Rössbyn. I Mitten Nils Skoglund, deras sonson. Faderen var Johan Skoglund, knekt för Furskog. Köpebrevet för Bråten undertecknad den 5. desember 1899. Soldaten köpte då egen stuga. Värför? ”Jag hade alltid otur på Bostället”.
 
Bäckeng var Bostellet i Bäckevarf. Här bodde soldaten Nils Clafversson Bäck med sin familj till slutet av 1899. Inget gammalt fotografi finns, men en oljemålning. 
 
 
Skolan och stugorna i Bäckevarv
 
Lokalhistoriker Erik Ulrikson berettade 10. juli 2011 i Visthusbiblioteket om: Gamla skolor i Holmedal och Karlanda socken. På bordet ligger en gammel griffel.
 
 
1700-talls stugan på Kuel lengst til venster 
var den fösta skolan för barnen i Bäckevarv.
Bilden av lantbruks- och bygnadsmiljøn på Luggerud er frän 1950-tallet.
 
 
1700-talls stugan på Kuel sommeren 2011.
 
 
Lærerinnen Lava foran mangårdsbygnaden ock skolan på Luggerud troligen tagen 1920 eller 1921 ifølge Lennart Halvarsson. Han har identifisert elevene Margareta Danielsson, född i Rössbyn andra fra från höger i bakre rad. Til höger om henne står hennes kompis Elsa på Teppen. Elasa bror Rudolf finns också på bilden. Sven Åke Oscarson - den eldste nålevende Bäckevarving tror bilden er tatt etter 1923, da familjen til Rudolf flyttet til Vestiga och senare til lill Tippen.
Foto: Axel Gunnar Ödvall.
 
 
Lund med den røde Lillstugan nede til høger på bilden.
Lillstugan på Lund var hjemmet til lærerinnan Lava på 1920-tallet,
da hun underviste barnen i Bäckevarv.
 
 
I Sydstugan midt i bilden var det tidigare skola för barnen i Bäckevarv. 
Stuga och Lund i bakgrunnen. Bilden er från 1959.
 
 
På Åsen i Bäckevarv var det også tidigare skola för barnen i hemaanet.
 
Website Builder drives av  Vistaprint