Äppelgården Luggerud - Hemaanet Bäckevarv - Nordmarken Värdsarv - FRED PÅ OG MED MODER JORD  - KARBONBALANSE - POMOLOGI
Bråten 6. januar 2012
 
Tragisk hundraårsminne
 
Av Ivan Nilsson
 
Detta är en händelse som utspelade sig på Bråttjärnet i Södra Fors Karlanda den 19. december 1900, en drunkningsolycka som krävde fyra ungdomars liv.
 
På gården Hallebråtarne bodde garvaren Nils Nilsson, hustrun Sedonia och deras barn. En av sönerna hette Nils och var 14 år. I granngården Bråten, som ligger i Bäckevarv, bodde Albin Jansson med sin hustru Stina och deras tre söner i skolåldern.
 
Det led mot jul och julförberedelserna var i full gång. Albin var till butiken i ett ärende och Stina hade fullt upp hemma. Ute var det kallgrader och Bråttjärnet hade just frusit till. Albin och Stinas tre söner ville ner til tjärnet och prova isen. Men det var inte att tänka på, inte nu i all brådska. Men om de först bar in vatten och ved skulle de få gå.
 
Sørenden av Bråtetjärnet der ulykken fant sted.
 
Sönerna gjorde detta och begav sig sedan til tjärnet. Det skulle bli den sista gången Stina fick se sina barn i livet.
 
Snart hördes rop på hjälp från tjärnet, det skulle visa sig att fyra ungdomar hade gått igenom isen. En av de första som kom till undsättning var Nils på Hallebråtarna. Han lyckades få upp två av pojkarna ur vattnet, en av dem var hans son Nils. Alla upplivningsförsök var förgäves. Från den andra sidan av tjärnet hördes rop på hjälp av Erik Persson som lyckades få upp de två återstående pojkarna. Men det var för sent. De var redan döda.
 
Någon sändes iväg att möta Albin som ännu inte kommit hem, f¨¨r att i nogon mån hindra chocken vid hemkomsten. Det var djupt tragisk att få se sina barn ligga döda på ett bord. Kanskje var det svårast för Stina som väntade ännu ett barn. Hon blev från sine sinnen och var gång efter annan på väg till tjärnet för at förena sig i döden med sina barn, varje gång förhindrades detta.
 
Barnet hon fick, en dotter, döptes til Anna. Skulle lyckan vända kanskje, nu när de fått ett nytt barn istället? Men moderns svåra tid då hon väntade väntade den lilla satte sina spår i havandeskapet. Anna blev inte ”tillräknelig” som det hette.
 
Nils Nilsson berättade en märklig händelse vid tiden för dramat. Tre dager före olyckan, han hade just firat sin 50-årsdag, kom några duvor flygande. En av dem slog sig ner på hans gård och tre på grannegården. Pojkarna tyckte mycket om fåglarna som tycktes vilja stanna, men när drukningsolyckan inträffat f¨rsvann de för att aldrig mer återvända.
 
Det blev en sorglig julhögtid i de båda hemmen detta år.
 
Kart fra 1880-åra med
gårdene Bråten og Hultebråterna
Website Builder drives av  Vistaprint