Äppelgården Luggerud - Hemaanet Bäckevarv - Nordmarken Värdsarv - Tusenårsforum V 2005
Äppelgården Luggerud - Hemaanet Bäckevarv - Nordmarken Värdsarv - KARBONBALANSE  TEMPERATURNEDGANG  KLIMABALLANSE  POMOLOGI

Tusenårsforum V 2005


Plakat fra møtet i Brukssalen ved Ørje bruk den 4. juni 2005.


Plakat fra møtet i Forsamlingshemmet i Holmedal  den 5. juni 2005.

Website Builder drives av  Vistaprint