Äppelgården Luggerud - Hemaanet Bäckevarv - Nordmarken Värdsarv - FRED PÅ OG MED MODER JORD - KARBONBALANSE - POMOLOGI


Olemic  Tommessen, Stortingsrepresentant for Høyre talte ved avdukingen av minnesteinen ved Tusenårsvarden på Skreeolæger-knatten i Valdres den 13. september 2003. Les talen ved å gå inn på Tusenårsvarden for fred i venstre kolonne på Nordahl Grieg Fredsfond www.fredsfond. info.


Tusenårsmarsjen/Pilgrimledene

TIDSPUNKT: Sommersolverv 21.06 – Høstjavndøgn 23.09

Vi går for: FRED ÅPENHET SAMHOLD; FORSONING ‒ VERDILEDELSE, NEDRUSTNING, BASIS- og MINIMUMSINNTEKT, HJEMFALL, NULLUTSLIPP og KLIMABALANSE  ‒ LANDBRUK,  HÅNDVERK, INDUSTRI og FORDELING ‒ HØSTING, FORVALTNING, ANSVAR og KULTUR  

Ved å gå Tusenårsmarsjen og Pilgrimledene i omtanken og ettertankens lys modnes du.


Tusenårsvarden for en atomvåpenfri nordlig og sørlig halvkule ble reist den 14. august 1999 av Nettverk for en atomvåpenfri nordlig halvkule, nedrustning og konvertering med utvikling og velferd for alle på den 1113 moh. høye Skreolægerknatten i Jotunheimens forgård i Valdres, Norge over Skreolægeret – Norges Kommunistiske Partis illegale sentralforlegning i 1943–1944.


Tusenårsmarsjen ble innstiftet i 2005 som et ledd i feiringen av den fredelige Unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige i 1905 og til minne om alle de som i årtusener har gått vitavordre (vetevakt) og varslet om ufred, urett, forfølgelse, nød og sult.

I 2006 gikk vi Tusenårsmarsjen for å gjøre fattigdommen til historie i En fredelig global New Deal med velferd for alle.

Marsjruten er:

 • Glitterheim, 1390 moh. tlf.: + 47 61 23 18 33, gl-heim@online.no
 • Glittertind, 2452 moh. (brehøyde i 1999: 2472) som det høyeste.
 • Gjendesheim, 994 moh. tlf.: + 47 6123 89 10, gjendesheim@turistforeningen.no
 • Haugseter fjellstue, 1030 moh. tlf.: 61 34 15 10, info@haugseter.no
 • Storeskag, 1122 moh. Selvbetjent hytte - seter (sel, støl).
 • Liomsæter, 915 moh. tlf.: + 47 61 41 11 52 liomseter@turistforeningen.no
 • Svarthammar, ca. 900 moh. Selvbetjent hytte.
 • Tusenårsvarden, på Skreolægerknatten 1113 moh.
 • Lenningen, ca. 1000 moh. Hytter til leie. Tlf.: +47 90 89 24 25 eller +47 90 59 05 62

Informasjon: Dagsetapper på 7–9 timer. Tusenårsmarsjen forutsetter at man er trenet.

Det går tog fra Oslo til Otta.

Ekspressbuss ruter til/fra Oslo Bussterminal tlf.: + 47 23 00 24 00.

Valdresekspressen Oslo-Fagernes  tlf.: + 47 81 54 44 44 www.nor-way.no

Buss fra Otta til Randsverk.

Taxi tlf.:  fra Randsverk og til grensen for nasjonalparken.
NOK 400.

Tilbakereise fra Svarthammer eller Lenningen med taxi, tlf.: 95 95 07 19, 61 12 04 00 eller Terje 95 33 35.

Valdresekspressen fra Fagernes til Oslo.

Den norske Turistforening - www.turistforeningen.no

                                             Medlem            Ikke medlem

Voksne - losji fra                   NOK 213          NOK 280

Frokost 07.00 - 09.30           NOK 131          NOK 173
Niste, én skive m/pålegg      NOK   15          NOK   20
Termos m/kaffe/te mm.         NOK   42          NOK   57
Middag 19.00 - tre retter      NOK 328          NOK 403
Tallerkenrett                         NOK 194          NOK 224

Døgnpris fra                         NOK 774          NOK 993

Etter å ha gått Tusenårsmarsjen får du marsjens emblem: et tøymerke og et jakke merke ved å sende én e-post til: nordahl.grieg.fredsfond@gmail.com. Oppgi adressen tøymerket og jakkemerket skal sendes til.

God tur.


Website Builder drives av Vistaprint