Äppelgården Luggerud, Hemaanet Bäckevarv - Nordmarkens Värdsarv - FRED - KARBONBALANSE og KLIMA -  FORTELLINGER og POMOLOGI
Boka: Vår nordlige dimensjon ble gitt ut i 2001 av Den norske Fredskomité med støtte fra Nordahl Grieg Fredsfond.
Website Builder drives av  Vistaprint