Äppelgården Luggerud - Hemaanet Bäckevarv - Nordmarken Värdsarv - FRED PÅ OG MED MODER JORD  - KARBONBALANSE - POMOLOGI
Värmland - Dalslands Vattenkraft förening, VDVF

anordnade 8. - 10. september 2017 Vattenkraftens Dagi samarbete med kraftverksägare och Svensk Vattenkraftsförening för å berätta om den småskaliga vattenkraftens betydelse, se www.varmdalskraft.se

Svensk vattenkraftförening bildades i 1980 och är en ideell och politiskt obunden förening.

Föreningen har som huvedsyfte att främja utveklingen av småskalig vattenkraft för att tillvarata dess miljömässiga bidrag till en ekologiskt uthallig energiproduksjon.

En av alla vattenkraftsägare som öppnade sina kraftverk för allmänheten var Margareta och Claes Hultkrantz. De äger tre kraftstasjoner i Töcksfors, vid övre och nedre slussen samt kraftverket vid Hänsfors. Dagens besøkare fick komma in och titta på anlegningen samtidig som de fick information om kraftverken och elproduktion i stort.

Fakta om den småskaliga vattenkraften

Småskalig vattenkraft omfattar anläggningar upp till en effekt på 10 MW (10 000 kW).

Vattenkraften är förnybar och utsläppsfri och under sin långa livslängd en av de mest miljövänliga formerna för elutvinning och är en självklar resurs i ett samhälle som tar sitt klimatansvar.

Vattenkraft är kretsloppsenergi. Den är lokal och den finns nära elanvändaren.

I Sverige finns över 40 000 forssträckor varav ca. 5 procent används för utvinning av vattenkraft.

Totalt finns det ca. 4 100 kraftverk/dammar varav ca. 2 100 är nedlagda.

Årligen elutvinning i Sverige från småskalig vattenkraft är ca. 4,3 TWh.

Potentialen i en återupptagen drift i nedlagda kraftstationer och en mindre utbyggnad är minst 2,7 TWh. Samantaget kan produktionen från småskalig vattenkraft altså nå 7 TWh. Detta är drygt 10 procent av all vattenkraftproduktion i Sverige.

Källa: Svensk vattenkraftförenings vättenkraftregister.

Website Builder drives av  Vistaprint